دانلود کتاب کنه المراد در اوفاق و الواح از محمد طاوسی

بیش از 3 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب کنه المراد در اوفاق و الواح

از محمد طاوسی

 

کتاب کنه المراد در اوفاق و الواح محمد طاوسی

قیمت: ۵۵۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: کنه المراد در اوفاق و الواح

نام نویسنده: محمد طاوسی

تعداد صفحات: ۲۲۸

موضوع کتاب: علم الواح و اوفاق، علم جفر، ادعیه و طلسمات

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۷-۹۵ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۸۹.۴۹ مگابایت

 

 فهرست مطالب کتاب:

  • از برای دشواری زاییدن و بول کردن و مباشرت مناسب باشد
  • از برای دفع ملخ و آفتهای سمائی زراعت را مناسب است
  • از برای طلب دفع سرما خاصه در جاهای سرد خوب است
  • از برای طلب عیش و لذت و عسرت بغایت خوب است
  • این شکل بر شکم هر بیمار بندد از بیماری خلاص یابد
  • این شکل بر کردن هرکهببندند هیچ آسیبی نرسد
  • برای الفت و محبت و مودت و وصل بغایت خوب است
  • برای برآمدن کارها و قضای حاجت ها بغایت خوب است
  • برای تحصیل علوم و کارهای بزرگ بغایت خوب است
  • برای جاه و قبول نزد سلاطین و اکابر نیک است
  • برای دفع دشمن ظالم با خود دارد و مناسب است
  • برای دفع لشکر بیکانه بر لوح نقره نقش کنند
  • برای طلب جاه و قبول نزد وزرا و قضات مناسب است
  • برای طلب حاجات و قبول نزد سلاطین مناسب بود
  • برای طلب صفای فکر و استنباط علوم مناسب است
  • برای طلب عیش و خرمی و عشرت خوب است
  • برای طلب و ظفر و نصرت و صحت و سلامت مجرب است
  • برای عزت نزد علما و وزرا و قضات مناسب است
  • خانه های جدول الواح
  • خواص اعداد الوفق
  • دست و زبان مفسدان و حاسدان از صاحب خود کوتاه کرداند
  • رسم الواح دعا و طریقه نوشتن آن
  • شرف مریخ بطالع حمل
  • لوح و الواح و رسم آن
  • هرکه از عضب سلاطین و امرا ترسد این شکل را با خود دارد که ایمین گردد
  • هرکه با خود دارد پوسته با عیش و رفا باشد
  • هرکه با خود دارد روحانیات مطیع او شوند
  • هرکه با خود دارد عاقبت او بخیر باشد
  • هرکه با خود دارد و در راهها از دزدان و حرامیان ایمن باشد
  • هرکه با خود دارد و همه قفل ها بر دست او بی کلید کشاید
  • هرکه با خود دارد هر جا که رود او را هیچکس نه پسند
  • هرکه بر لوح نقره نقش کند و با خود دارد از علوم بهره تمام یابد
  • هرکه با خود دارد و سحر و نیرنگ بر وی کار نکند
  • همه چیزها و کارها را این شکل مبارک می باشد
  • و صدها مطالب دیگر….

 

الواح و ارواح, لوح دعا لوح طلسم لوح چیست
الواح و ارواح, لوح دعا لوح طلسم لوح چیست