دانلود کتاب کنز اللغات – کنزاللغه (واژه نامه، لغتنامه) (فارسی – عربی)

بیش از 1 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب کنز اللغات – کنزاللغه

(واژه نامه، لغتنامه)

(فارسی، عربی)

 

دانلود کتاب کنز اللغات، کنزالغه

قیمت: ۴۰۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: کنز اللغات – کنزاللغه (واژه نامه، لغت نامه) (فارسی، عربی)

نام نویسنده: محمد ابن عبدالخالق بن معروف گیلانی – کاتب عبدالخالق الدوشکنی

موضوع کتاب: واژه نامه، لغت نامه

تعداد صفحات: ۶۴۵

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۷ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۲۴۲.۴۶ مگابایت

 

شرحی بر کتاب:

این کتاب شامل ترجمه لغات قرآن کریم و احادیث شریفه به ترتیب حروف تهجی با مراعات حرف اول و آخر در بیست و هشت باب می‌ باشد و هر یک از باب ها به چند فصل تقسیم گردیده و از لغات مشتقه به ذکر مصادر آنها قناعت شده و پس از آنها لغات غیر مشتقه را ذکر نموده و گاهی به آیات قرآن کریم و احادیث شریفه استشهاد گردیده و مقدمه این کتاب کلیاتی در مطالب صرفی و نحوی و لغوی در ۱۶ ماده می ‌باشد.

 

 فهرست مطالب کتاب:

  • در بیان ماهیات صحاح کلمات را بذکر مجمل ادعیه ارباب اقبالبنصاب کافی رسانند.
  • هر مصدری که آخر و حرف اصلی نباشد او را در یکی از سه باب باید جست
  • آنکه مصدر هر مشتقی لازم نیست که بر حروف اصلیه او باشد چه کاه بود که بر حروف اصلیه مشتق خود باشد.
  • در کلام عرب یک لغت شاید که بمعنی بسیار آید.
  • آنکه شاید که یک لفظ بمعنی لازم آید و هم بمعنی متعدی…
  • آنکه شاید که تاء کرد ملحق به آخر لفظ جنسی شود.
  • آنکه شاید که لفظ جمع بعد حروف کمتراز لفظ مفرد باشد.
  • آنکه مصدری که بروزن تفاعل باشد.
  • آنکه شاید که یک لغت از ثلاث مجرد و متعدی آید و ارباب فعال لازم…
  • آنکه شاید که اسم فاعل را در حکم و معنی مصدر گیرد و به موضع مصدر آید.
  • و صدها مطالب دیگر….

 

کنز اللغات, محمد ابن عبدالخالق ابن معروف گیلانی
کنز اللغات, محمد ابن عبدالخالق ابن معروف گیلانی