دانلود کتاب کشف الصناعه زبده الالواح (از محمود دهدار)

بیش از 3 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب کشف الصناعه زبده الالواح

(از محمود دهدار)

 

قیمت: ۱۵۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: زبده الالواح

نام نویسنده: عماد الدین محمود بن محمد بن احمد عیانی معروف به محمود دهدار عیانی – با اهتمام جناب آقای میرزا محمد صاحب شیرازی مشهور به ملک الکتاب

موضوع کتاب: علم جفر

تعداد صفحات: ۳۳

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۱۰.۸ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • فتح ابواب و اعمال نورانی
 • دعوات حروفات مقطعات فرقانی
 • فواید و خواص آیات بَیّنات قرآنی
 • نکاتی از علوم غریبه و خفیه و عجیبه
 • درباب علم جفر
 • درباب علم جفر جامع و اعداد و قواعد آن
 • علم جفر جامع و قواعد بیست و هشت حروف ابجدی
 • حروف ابجد نورانی
 • جروف ابجد ظلمانی
 • حروف مقطعات قرآنی
 • حروف مقطعات ظلمانی
 • ساعات سعد و ساعات نحس
 • بزبده الالواح
 • کواکب و سوره های قرآنی
 • اسم آتشی
 • اسم خاکی
 • اسم بادی
 • اسم آبی
 • هر کوکبی و حروفی که به آن رسد زحل، مشتری، مریخ، شمس، زهر، عطارد، قمر
 • کواکب سبعه و کواکب نحس
 • اعظم کواکب
 • درباب رسم الواح
 • و صدها مطالب دیگر….