کتاب پنج رساله شرح بیست باب در اسطرلاب، هیئت و طالع، جداول نجومی، معرفت سمت قبله، ترجمه خاصیت درجات

دانلود کتاب پنج رساله شرح بیست باب در اسطرلاب

و هیئت و طالع، جداول نجومی، معرفت سمت قبله، ترجمه خاصیت درجات

 

قیمت: ۲۹۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب:

 • پنج رساله در اسطرلاب و هیئت و طالع از بیرجندی
 • جداول نجومی
 • معرفت سمت قبله از ابوالخیر محمد تقی بن محمد الفارسی
 • طالع مولود
 • ترجمه خاصیت درجات

تعداد صفحات: ۲۲۷

فرمت کتاب: Pdf

موضوع کتاب: علم کواکب و نجوم، طالع کرات

کیفیت کتاب: ۸۵ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۷۷.۲۴ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • دو جهت طول و عرض است منقسم شود و بس آنرا سطح و بسیط گویند…
 • بروج رابع دعا شرست و بر خط نصف النهار که یکی از دوایر میل است…
 • بجانب مشرق از کواکب اسد و بعد میان ایشان دو کره نیم است تقریبا…
 • جهت طول و عرض و عمق است منقسم شود آنرا جسم تعلیمی…
 • خط مستقیم خطیست که طرف او ساتر ماعدد خود باشد از آن خط…
 • سطحی است که در جهات طول و عرض برای خطوط مستقیم اخراج توان کرد…
 • خطوط مستقیم گویند و آن دایره را قاعده مخروط و خطی را که اصل باشد میان مرکز آن دایره…
 • قطب دایره نقطه ایست در سطح کره که جمع خطوط مستقیم که از آن نقطه به محیط دایره کشد…
 • اگر طالع معلوم بود و آن طالع دایره خوانند که معلوم کنند بجای…
 • مجموع ساعات و وقایق ماضی یا باقی بود از روز یا شب یعنی اگر دایره ماضی بود ساعات ماضی بود…
 • هرکه بر درجه زائد پادشاهی قوی باشد و رحیم و نیکو کردد از روزه داشتن و قربانی کردن و نماز کردن…
 • و صدها مطالب دیگر…