دانلود کتاب پرواز روح (برنامه یک ماهه برای برون فکنی) دکتر کایت هاراری

بیش از 14 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب پرواز روح

دکتر کایت هاراری

(برنامه یک ماهه برای برون فکنی)

 

قیمت: ۱۵۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:
نام کتاب: پرواز روح برنامه ای یک ماهه، جهت برون فکنی روحی
نام نویسنده: دکتر کایت هاراری
مترجم: دکتر رضا جمالیان

موضوع کتاب: آموزشی، برون فکنی، خروج روح از بدن
تعداد صفحات: ۲۳۷
فرمت کتاب: Pdf
نوع خطوط کتاب: چاپی
حجم فایل: ۴.۳۶ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:
– کتابهای دو پزشک مشهور آمریکایی
– تجربیات مترجم در زمینه احساس خروج از جسم
– گزارش صد ساله انجمن تحقیقات روحی انگلستان
– احساس خروج روح از جسم در تسخیر روح
– احساس خروج روح از جسم و مدیتیشن
– یوگا و احساس خروج روح از جسم
– ادراک خروج روح از بدن و طرفداران اسپری تیسم
– توجیه و تبین روش القای ادراک خارج از بدن
– یک تحقیق علمی درباره احساس خروج روح از بدن
– اقدامات آزمایشگاهی
– طبیعت خواب
– از میان آیینه
– حالات تغییر یافته ای از آگاهی
– یک سفر سرشار از احساس
– روش لوور
– بلیط برگشت از سفر اختری
– از زندگی مادی دور نشویم
– آمادگی برای پرواز کردن – برون فکنی روحی
– صعود بر بلندای جسم
– اتاقی با یک منظره
– لذت خرید از یک فروشگاه
– در درون شما و بدن شما
– روزهایی از آینده سپری شده شما
– پرواز شبانه
– هیچ جایی مانند خانه نیست
– نوای موسیقی
– جاکوزی در آسمان
– خط سیر خاطرات
– یک برنامه خیلی خصوصی و دوستانه
– یک برنامه روحی یا روحانی
– مشاهدات شبانه
– مسخ
– وقت سفر
– ادراکات گسترش یافته و ارتباط های گسترش یافته
– برنامه یک ماهه جهت برون فکنی روحی
– پرواز آزاد