کتاب نجوم کهنه

بیش از 2 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب نجوم کهنه

 

دانلود کتاب نجوم کهنه, در شرح افلاک

 قیمت: ۶۵۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: نجوم کهنه

نام نویسنده: نامشخص

موضوع کتاب: آموزشی، علم کواکب و نجوم، علم هندسه

تعداد صفحات: ۲۰۸

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۷ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۲۵.۶۱ مگابایت

 

 فهرست مطالب کتاب:

  • فهرست ابواب ایمن مقالت و وضع اساس این الموسومه
  • در مقدمات علم هیات و آن دو بابست
  • در مقدماتی که تعلق به علم هندسه دارد
  • در مقدماتی که تعلق به علم طبیعی دارد
  • در هیات اجرام علوی و آن چهارده بابست
  • در وضع جملی اجرام بسیط و حرکات اولی و ثانیه و القاب دوایر و در شرح احوال فلک هشتم شابته
  • در شرح افلاک و حرکات ماه در طول
  • در شرح افلاک و حرکات کواکب علوی و زهره در طول زهره
  • در شرح افلاک و حرکات عطارد در طول و در عرض کواکب شش گانه
  • در شرح نطاقات کواکب
  • در شرح اختلاف منظریب در سبب زیادت و تقصان نور ماه و سبب خسوف و کسوف و زمانیکه در میان دو کسوف یا دو خسوف افتد
  • در قرانات و ظهور و خفاء کواکب بعنوان الله و منّه
  • در هیات زمین و اختلاف بقاع او از جهت اختلاف اوضاع و آن دوازده باشد و در هیات از شرح حاک او در خواص استوا
  • جسم یا بسیط بود یا مرکب و بسیط آن بود که از اجسام مختلف الطبایع و الصور فراهم نیامده باشد و مرگ از بسایط بود
  • در معرفت ابعاد و اجرام و آن شش بابست و در مساحت کره زمین و نسبت جرم ماه به زمین و در معرفت جرم و ابعاد کواکب متحیره
  • در شرح احوال فلک هشتم و کواکب ثابته و هر کوکب که بیرون
  • پنج کوکب یک حیه و به سهم پنج کوکب است عقاب نه کو کبست و خارج از شش کواکب دلقین کوکب است و مقدم الفرس چهار کوکب
  • کاس هفت کوکب و عزاب هفت کوکب یا قنطورس سی و هفت کوکب و سبع نوزده کوکب مجمر هفت کوکب…
  • و صدها مطالب دیگر….

 

در شرح نطاقات کواکب, ابعاد کواکب
سهم کوکب, علم ریاضی در قدیم, فدک چیست
سهم کوکب, علم ریاضی در قدیم, فدک چیست