کتاب مفتاح الاستخراج از شیخ منصور اکبر آبادی (رساله علم حروف و اعداد)

بیش از 3 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

کتاب مفتاح الاستخراج از شیخ منصور اکبر آبادی

هذا الرساله مسمّی مفتاح الاستخراج من مصنّفات

شیخ منعم ابن شیخ منوّر اکبر آبادی

(رساله علم حروف و اعداد)

 

کتاب هذا الرساله مسمّی مفتاح الاستخراج من مصنّفات

قیمت: ۶۵۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: کتاب مفتاح الاستخراج از شیخ منصور اکبر آبادی – هذا الرساله مسمّی مفتاح الاستخراج من مصنّفات شیخ منعم ابن شیخ منوّر اکبرابادی – رساله علم حروف و اعداد

نام نویسنده: شیخ منصور اکبر آبادی – شیخ منعم ابن شیخ منوّر اکبرابادی

موضوع کتاب: آموزشی، علم حروف و اعداد و طالع بروج و علم جفر

تعداد صفحات: ۱۴۴

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۸ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۸۲.۵۹ مگابایت

 

 فهرست مطالب کتاب:

  • در بیان استخراج حروف بمفتاح الاستخراج مسمّی ساخت و آن مشتمل است بر پنج باب و خاتمه هر باب متضمن بر پنج فصل است…
  • در بیان استخراج مطابق جدول اصول النسب النفسانیه…
  • در بیان برخی از اوضاع این فن شریف و میانی رموزات آنکه روس الحکماء المتقدمین ارسطاطالیس و فیساغورس که از انوار اشراقات نبوت انبیاء سابقه ایجاد آنها نموده…
  • هشتگانه حروف تهجی را بمنازل قمریه که باعداد حروف موافند…
  • بروج و جداول بروج و کواکب…
  • اسامی بروج، حمل، عقرب، ثور میزان، جوزاء سنبله، حمل مریخ، زهره، عطارد، سرطان، اسد، قوس، حوت، جدی و…
  • طالع عطارد ست قس علی هذا و جدول موافق آن
  • جدول ساعات روز و ساعات شب و طریقه نوشتن آن…
  • در بیان بعضی قواعد جفر جامع و قواعد ارقام این کتاب مستطاب و بیان حروف الحال و امثالها و استخراج و اصول خمسه…
  • قاعده جفر جامع ۲۸ در ۲۸ که در احادی جزوست بطرح…
  • اگر خواهد که احوال شخصی معلوم کند باید که اول سوال…
  • اگر خواهد که جزویات و کلیات عالم مقطع شود باید که نام طالب و مطلوب بنویسد و زیاده عبادت ادائی ننماید…
  • و صدها مطالب دیگر….

 

شیخ منوّر اکبرابادی رساله علم حروف و اعداد
شیخ منوّر اکبرابادی رساله علم حروف و اعداد

 

در بیان استخراج حروف بمفتاح الاستخراج مسمّی ساخت
در بیان استخراج حروف بمفتاح الاستخراج مسمّی ساخت