کتاب مفتاح الاستخراج از شیخ منصور اکبر آبادی (رساله علم حروف و اعداد)

بیش از 3 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

قیمت : ۶۵,۰۰۰ ریال

کتاب مفتاح الاستخراج از شیخ منصور اکبر آبادی

هذا الرساله مسمّی مفتاح الاستخراج من مصنّفات

شیخ منعم ابن شیخ منوّر اکبر آبادی

(رساله علم حروف و اعداد)

 

کتاب هذا الرساله مسمّی مفتاح الاستخراج من مصنّفات

قیمت: ۶۵۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: کتاب مفتاح الاستخراج از شیخ منصور اکبر آبادی – هذا الرساله مسمّی مفتاح الاستخراج من مصنّفات شیخ منعم ابن شیخ منوّر اکبرابادی – رساله علم حروف و اعداد

نام نویسنده: شیخ منصور اکبر آبادی – شیخ منعم ابن شیخ منوّر اکبرابادی

موضوع کتاب: آموزشی، علم حروف و اعداد و طالع بروج و علم جفر

تعداد صفحات: ۱۴۴

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۸ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۸۲.۵۹ مگابایت

 

 فهرست مطالب کتاب:

  • در بیان استخراج حروف بمفتاح الاستخراج مسمّی ساخت و آن مشتمل است بر پنج باب و خاتمه هر باب متضمن بر پنج فصل است…
  • در بیان استخراج مطابق جدول اصول النسب النفسانیه…
  • در بیان برخی از اوضاع این فن شریف و میانی رموزات آنکه روس الحکماء المتقدمین ارسطاطالیس و فیساغورس که از انوار اشراقات نبوت انبیاء سابقه ایجاد آنها نموده…
  • هشتگانه حروف تهجی را بمنازل قمریه که باعداد حروف موافند…
  • بروج و جداول بروج و کواکب…
  • اسامی بروج، حمل، عقرب، ثور میزان، جوزاء سنبله، حمل مریخ، زهره، عطارد، سرطان، اسد، قوس، حوت، جدی و…
  • طالع عطارد ست قس علی هذا و جدول موافق آن
  • جدول ساعات روز و ساعات شب و طریقه نوشتن آن…
  • در بیان بعضی قواعد جفر جامع و قواعد ارقام این کتاب مستطاب و بیان حروف الحال و امثالها و استخراج و اصول خمسه…
  • قاعده جفر جامع ۲۸ در ۲۸ که در احادی جزوست بطرح…
  • اگر خواهد که احوال شخصی معلوم کند باید که اول سوال…
  • اگر خواهد که جزویات و کلیات عالم مقطع شود باید که نام طالب و مطلوب بنویسد و زیاده عبادت ادائی ننماید…
  • و صدها مطالب دیگر….

 

شیخ منوّر اکبرابادی رساله علم حروف و اعداد
شیخ منوّر اکبرابادی رساله علم حروف و اعداد

 

در بیان استخراج حروف بمفتاح الاستخراج مسمّی ساخت
در بیان استخراج حروف بمفتاح الاستخراج مسمّی ساخت