دانلود کتاب مرآت الکواکب از محمد تقی کاشانی

بیش از 3 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب مرآت الکواکب از محمد تقی کاشانی

 

دانلود کتاب مرآت الکواکب از محمد تقی کاشانی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: مرآت الکواکب

نام نویسنده: محمد تقی کاشانی

موضوع کتاب: علم کواکب و نجوم، علم هیئت و نجوم، حرکات سیارات و کواکب و تقویم

تعداد صفحات: ۱۱۶

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۹ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۱۰.۷۲ مگابایت

 

شرحی بر کتاب

کتاب مرآت الکواکب ترجمۀ کتاب نقشه هیئت جدید اثر دکتر تولوزان، حکیم باشی خاصه ناصرالدین شاه است. تولوزان این کتاب را به شاه پیشکش کرده بود و محمّد تقی کاشانی بن محمّد هاشم انصاری، ترجمۀ این کتاب به فارسی را به درخواست ناصرالدین شاه در تاریخ بیست و سوم ربیع الثانی سال ۱۲۷۹ هجری قمری به اتمام رسانید. نگارنده ابتدا به وجود رصد خانه ‌های بسیار در فرنگ اشاره کرده و پیشرفت علم هیئت را اختراع دوربین‌ های جدید نسبت داده است. 

 فهرست مطالب کتاب:

  • علم هیئت و اشرف و اهم و بزرگترین علم و این علم از جمله علوم متفرقه است…
  • آسمان و کواکب و حرکت کواکب و سایر حالات آنها و حرکت کواکب و اعمال آن و…
  • حرکت کواکب و حقیقت و فهمیدن حقیقت آن
  • شکل دوم تقاطع شعاع و آن موضع از این شکل که رنگ زرد دارد زمین است موضع سفید و…
  • اعمال جذر و مد دریاها و آب دریاها و محیط بواسطه قوه جاذبه
  • علم حساب و هندسه و اعمال و قواعد بسیار آسان در علم حساب و هندسه…
  • حرکت کواکب و قواعد ریاضی و حساب فهمیدن جمیع حرکات و سایر جزئیات و اجزاء این علم و کامل شدن در آنها…
  • جمیع کرات عظیمه را خداوند عالم انداخت در این مسافت بی حدود و هر یک از آنها را حرکتی مخصوص داد که از ابتدای خلقت آنها تاکنون بهیچ وجه اختلاف در آنها هویدا نشده…
  • صفحات مختلفه قمر و حرکت روز و شب و…
  • شکل ماه در هنگام ملاحظه کردن با دوربین و…
  • مدت حرکت ۳۵ سیاره صغیره کرد افتاب با نام آنها به زبان فرنگیان
  • سمت قطب جنوب آسمان است و در اینجا چند کوکب مشهور مشاهده می شود و در مابین آنها سهیل است که در وسط صفحه اندکی مایل بسیار نموده شده…
  • و صدها مطالب دیگر…. 

 

کتاب مرآت الکواکب از محمد تقی کاشانی
کتاب مرآت الکواکب از محمد تقی کاشانی