دانلود کتاب مدارج کمال، انشاء نامه، رساله فلسفه، عرض نامه، جاودان نامه

بیش از 1 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب مدارج کمال، انشاء نامه، رساله فلسفه، عرض نامه

جاودان نامه، پنوعوی الحیوه، ترجمه نفس، چند رساله دیگر…

 

دانلود کتاب مدارج کمال، انشاء نامه

قیمت: ۴۹۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: مدارج کمال، انشاء نامه، رساله فلسفه، عرض نامه، جاودان نامه، پنوعوی الحیوه، ترجمه نفس، و چند رساله دیگر…

نام نویسنده: افضل الدین کاشانی، بابا افضل

موضوع کتاب: متفرقه، علم نفس، اخلاق اسلامی، مواعظ و حکم و نصیحت به مردم، عرفان

تعداد صفحات: ۵۶۰

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۹ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۱۰۸.۱۰ مگابایت

 

 فهرست مطالب کتاب:

  • گشایش در اول که کوهر مردم و آنچه او راست یافته شود و این شش فصل هست
  • سخن درین نامه خطاب با کدام صفت از اصناف نوع مردم باید که برادران ما پش از شنیدن این سخنان و اندیشیدن این معانی وصیت ها بدانند…
  • آنچه ما بلفظ نفس خواهیم ما بلفظ همان نفس همان خواهیم که بلفظ اصل و لفظ حقیقت و لفظ ذات و لفظ خود خودخواهیم…
  • در قوت حیات حسی و حرکت ارادی نوع مردم را بیرون از این قوتهای اصلی قوتی دیگر هست که بدان اصل یا همه جانوران…
  • در آگاهی دادن از نفس مردم از حال و خاصیت و مرتبت او بدانید برادران دانشجو مردم را بیرون از این نفوس و قوی…
  • در شمردن قوتهای مردم و آلات قوتهای او و انفعال قوتهای…
  • و صدها مطالب دیگر….

 

چهار عرض بدین شرح می آورد:

عرض نخستین: عرض اجسام که در پایه انفصال و قبول کنش اند.

عرض دوم: عرض کنندگان و کار کردن در اجسام عالم و جسم مردم

عرض سوم: عرض دانستنی های مردم و اقسام آن

عرض چهارم: عرض دارندگان و بیان ماهیت و انیت داننده

ضمن عرض ها که هر عرض خود بفصولی چند تقسیم می شود مطالب کتاب می آید.

 

 

پنوعوی الحیوه، ترجمه نفس
پنوعوی الحیوه، ترجمه نفس