دانلود کتاب مجموعه علوم جفر از عطّاری تبریزی

بیش از 1 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب مجموعه علوم جفر

از عطّاری تبریزی

 

قیمت: ۶۰۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: مجموعه علوم جفر

نام نویسنده: محمد بن علی اکبر عطّاری تبریزی

موضوع کتاب: آموزشی، علم جفر

تعداد صفحات: ۱۸۴

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۸ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: چاپی

حجم فایل: ۲۲ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • سبعه سیاره و هر سیاره از هر اقلیمی تعلق دارد و از قیاس یک جزو یک اقلیم و هر صفحه یک شهر و هر یک سطر یک محلّه است و…
 • خانه اول و دوم و سوم و…
 • جفر جامع…
 • حرف اول ملفوظی و مکتوبی و مروری و…
 • استخراج این است که تمام اعداد سوال سائل را جمع کند…
 • قاعده دوم که علمای کامل جواب و سوال سائل را مطابق حاصل می کنند حروف هر سه قسم را یعنی…
 • قاعده استخراج جواب سائل
 • ابجد قطب
 • ابجد اصلی
 • در بیان مداخل وفق زوجی
 • مداخل تکسیر منصوب الطرفین
 • بیان تکسیرات
 • بیان مداخل تکسیر مرکب عجمی
 • بیان مداخل تکسیر مراتب حروف
 • بیان تکسیر مرکب العددی
 • منسوب است به برج میزان
 • بیان تکسیر العددی
 • بیان تکسیر مرکب الحروف
 • بیان تکسیر و مرکب الحروف
 • بیان مرکب الشفیع
 • بیان مداخل تکسیر مرکب الوتری
 • بیان مداخل تکسیر تزویج الحرفی
 • بیان مداخل تکسیر مرکب الحرفی
 • قاعده استخراج حروف مستحصله
 • تکسیر متجانسین و متخالقین و عناصری از برج سرطان و تکسیر مرکب الحروف از برج سنبله و تکسیر مرکب العددی از برج میزان و تکسیر بروج الحرفی از برج قوس و حروف طاق یا جفت از هر قسمی و هر قدری…
 • و صدها مطالب دیگر….