دانلود کتاب مجموعه رسائل مختلف در علوم غریبه

بیش از 16 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب مجموعه رسائل مختلف در علوم غریبه

هذا کتاب زبده الاقوال فی علم الرمل

کشکول لطائف العوارف از بدرالدین ابوالحسن لیلی آبادی تبریزی

 

هذا کتاب زبده الاقوال فی علم الرمل

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: مجموعه رسائل مختلف در علوم غریبه – کشکول لطائف العوارف

نام نویسنده: بدرالدین ابوالحسن لیلی آبادی تبریزی

تعداد صفحات: ۲۸۲

موضوع کتاب: مطالب کلی درباب علوم غریبه، انواع ادعیه و طلسمات، علم رمل، فال گیری

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۸ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۴۹.۲۴ مگابایت

 

 فهرست مطالب کتاب:

  • فالنامه امام جعفر صادق (ع)
  • جدول ماههای کواکب جهت فال
  • نیت قبل از فال گرفتن
  • فال سه وجه دارد که عبارتند از…
  • دادن صدقه بعد از فال گرفتن
  • خبردار شدن از نیت دشمن
  • شرایط انجام عمل فال گرفتن…
  • فال جهت گره گشایی کارها و یافتن مرادها و نیکویی ها و حالها و زیاد شدن مالها و بسلامت فرزندان و تندرستی و به نعمتی حاصل آید و از یاران و خدمت کارها راحت و آسایش یابی و بمقصود برسی و جمیع شرایط و فایده ها را انجام دهی…
  • باب شمس فال تو و یک بود خجسته دل کردد و دل دشمن تو خسته شود و نعمت بر تو گشاید و فال نیک برآید…
  • طلسم عداوت که در روز… نوشته شود و مربع آن
  • طلسم محبت برای زن و شوهر
  • هذا کتاب کشکول لطائف العوارف
  • اسم اعظم بطریق رمز این رشته بنظم آورده شده
  • فی اسم الاعظم
  • ادعیه قدسیه
  • طلسم لطردالذباب
  • طلسم لابن العرمی
  • طلسم الوحش
  • طلسم اخر یاخذ فی..
  • للزیاره الشهوه
  • طلسم الحجه
  • جدول صورت المذاهب در رمل
  • جدول ادریس در رمل
  • جدول علی در رمل
  • جدول در رمل
  • خواص خاتم جنیان
  • دفع عقیمی زنان
  • طلسم الزهر
  • حروف مکتوبی
  • حروف ملفوطی
  • ادعیه الانبیاء (ص)
  • دعای حضرت آدم ابوالبشر (ص)
  • دعای حضرت ادریس (ص)
  • دعای حضرت ذالقرنین (ص)
  • دعای حضرت نوح (ص)
  • دعای حضرت یعقوب (ص)
  • دعای حضرت یوسف (ص)
  • دعای حضرت موسی (ص)
  • دعای حضرت یوشع (ص)
  • دعای حضرت لقمان و الیاس (ص)
  • دعای حضرت سلیمان (ص)
  • دعای حضرت حیقوق (ص)
  • دعای حضرت دانیال نبی (ص)
  • دعای حضرت عیس (ص)
  • دعای حضرت یونس (ص)
  • دعای حضرت محمد مصطفی (ص)
  • شرح کامل دعای معراج و معراج پیامبر (ص)
  • طلسم شفای بیمار
  • باب فی الاذکار الایام – در باب اذکار ایام هفته و ساعات آن و طریقه عمل آن
  • بجهت فتح مهمات و گشایش کارها در کتاب روضه الاذکار حاج محمد بن محمد تبریزی
  • اشعار طلسم منسوب به حضرت علی (ع)
  • طلسمی که با خود دارید و در کیسه پول گذارید هرگز فقیر و محتاج نخواهید شد
  • ذکر یا وهاب و ذکر یا رزاق جهت رزق و روزی و ادعای قرض
  • درباب فی الحجه
  • طلسمی جهت گشاده شدن رزق و روزی
  • طلسم سوسن عشا
  • جدول اعداد معرفه رجال الغیب در جهات مزبوره
  • دعای عظیم الشان جهت حوائج از محمود و بن شعیب
  • فی بعضی الاحکام المفیده من العلم الرمل
  • من کتاب انوار الرمل حاجی عبدالغنی شیروانی علیه الرحمه
  • باب استخراج اسامی و ترکیب اسم که خواجه مرحوم را بر آن…
  • علم رمل و طریقه های آن و طریقه های آن
  • تسکین اعداد سعد در خانه های سعد از خواجه نصرالدین طوسی از کتاب جوامع الاسرار
  • احکام رمل نوروزی و احوالات سال جدید از اعمال میر کاظم رمال
  • حاصل ضرب و استخراج و طریقه آن در رمل
  • در خواص چهل اسم ادریسی خداوند متعال در کتاب مجمع الدعوات کبیره که مسطور است از شیخ بهائی منقول است که مخلوقات و موجودات با این اسماء ادریسی مسخر او گردند
  • دعوت اسم ادریسی عجایب ببیند عامل باید روزه گیرد
  • اسمهای ادریسی جهت رزق و روزی و گشایش مال و ثروت
  • طلسم عجیب و سّرغریب
  • اسماء الحسنی عجیب
  • اگر خواهی کسی را مسخر خود گردانی
  • فائده اخری ختم دعای قاموس قدره که این دعای جلیل القدر و عدد کبیرش چهل و یک و…
  • جهت غنی شدن آیه قل الهم مالک الملک تا آخر
  • حجت حاجات مهمه از شیخ بهاء الدین علیه الرحمه
  • جهت قوه حافظه و تقویت حافظه این طلسم را نویسد
  • جهت احضار جن و طلسم و طریقه آن
  • خواب را بر دشمن حرام کردن
  • طلسمی که بر نعل اسب نویسند
  • اگر کسی به خواستگاری دختری رود و بهش ندهند این آیه را با خود دارد
  • طلسمی جهت محبت
  • اگر کسی در مهمی حیران و سرگردان باشد این طلسم را با خود دارد
  • طلسم و عمل جهت احضار شخص غایب
  • جهت جاه و عزت و رفعت و اقبال و محبت بین الناس و وسعت رزق و گشایش کارها این مثلث را بر خاتم نقره نقش کند در روز و ساعت اول یا…
  • کتاب محموعه المجربه تالیف علی بن ابراهیم لیلی آبادی
  • طریقه احضار جن در طاس عامل طاس
  • طلسم باران از کتاب جامع العلوم فخرالدین رازی و خواص خاتم جنیان
  • قاعده دیگر از علم جفر برای استخراج جواب و سئوال بطریق مکتوبی بحساب در آوردن
  • باب احضار اجنه در طاس عامل طاس
  • طریقه احکام دوازده خانه رمل از خواجه نصیر الدین طوسی علیه الرحمه
  • شکل داخل و سعد رمل
  • و هزاران مطلب دیگر….

 

کشکول لطائف العوارف بدرالدین ابوالحسن لیلی آبادی تبریزی