دانلود کتاب مجموعه رسائل در رمل و ادعیه و جغرافیا

بیش از 3 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب مجموعه رسائل در رمل و ادعیه و جغرافیا

 

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:
نام کتاب: مجموعه رسائل در رمل و ادعیه و جغرافیا
نام نویسنده: نامشخص

موضوع کتاب: علم رمل، ادعیه و طلسمات مختلف، علم کواکب و نجوم
تعداد صفحات: ۲۵۶
فرمت کتاب: Pdf
نوع خطوط کتاب: خطی
حجم فایل: ۳۱.۸۱ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:
– در باب علم رمل و علم جفر
– هذا جداول جفر
– جداول حروف در معرفت هر ماه اول هر ماه که خواهی بدانی کدام روز منقول است از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و قاعده آن
– سیّارات و گردش آنها
– بطلیموس حکیم
– کره عطارد
– کره زهره و ساعت کوفی و آفتاب
– کره ارضی
– کره زحل
– کره مریخ
– هفت اقلیم
– بخش اول یورب
– بخش دوم اشیا
– بخش سوم افریقه
– بخش چهارم…
– ملک ایمان
– ملک پرنکان
– ملک مراقه
– ملک یارکه
– ملک ترپوئی
– ملک بلاد الحرید
– ملک زاره
– ملک کنیر
– ملک رنکبار

– ملک مونی موکی
– ملک سفله
– ملک طراونات
– ملک کفاریه
– ملک رویارک
– ملک نور قکاند
– ملک و توضیحات مفصل آنها…
– جزیره زکوه
– جزیره سنلقه
– رسم دایره مندیه که به سمت قبله و…
– در باب علم رمل
– نسخه ای از کتاب کشف الاسرار
– در باب شرایت این علم و حقیقت این علم و معرفت عناصر و تولد اشکال و معرفت دایره ها…
– در دانستن خانهای رمل و دانستن وند و مایل الوند و زابل الوند و دوندالوند و حقیقت خانهای زایل و ساقطه…
– در دانستن سعادت و نحوست اشکال کوکب و اشکال خارجی و داخلی و ثانی و منقلبی…
– در سرّ نقطه و دانستن مراکز و حاکمان و مزاج و امتزاجی نقطه موفق و مصادق و مخالف و نظر است رمل و احکام آن…
– بحث پیرامون علم ابجد….
– بحث پیرامون علم رمل….
– در باب دانستن خانهای رمل و دانستن و…
– دانستن ساعات و نحس و سعد و حم سعادت بر نیکویی و حم نحس و…
– رمل سالیانه
– و صدها مطالب دیگر…..