کتاب مجموعه رسائل در کواکب و نجوم (فارسی و عربی)

بیش از 1 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب مجموعه رسائل در کواکب و نجوم

(فارسی و عربی)

 

دانلود کتاب مجموعه رسائل در کواکب و نجوم

قیمت: ۷۰۰۰ تومان 

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: مجموعه رسائل در کواکب و نجوم (فارسی و عربی)

نام نویسنده: نامشخص

موضوع کتاب: علم کواکب و نجوم، بروج فلکی

تعداد صفحات: ۳۷۶

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۰ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۴۰.۸۱ مگابایت

 

 فهرست مطالب کتاب:

 • در بروج و اجزاء آن و سیر کواکب در آن بدانکه دو فلک را همه کواکب بدان حرکت می کنند…
 • در احوال کواکب نحسی و مریخ نحس از نظر نحس اکبر و مریخ و مشتری…
 • نام بروج دوازده گانه و درجات آن اینست که در دایره…
 • عرض ماه و دیگر سیارات بدانکه آفتاب…
 • در مزاجات قمر و دیگر احوال و در صفحه…
 • در هر ماهی اول ایام عربیه و سیم انتقالات ماه از برجی به برجی نویسند که…
 • در منازل ماه و آن این است که منزل به ترتیب شرطین…
 • در شرف و کوکب شرف آفتاب در نوزده درجه حمل است و شرف در سیم درجه ثور و شرف در زحل در بیست و یکم درجه و…
 • در تطبیق کردن آفاق و انفس یعنی برابر کردن علم و به آدم و آدم به علم و…
 • شهر رمضان، شهر رجب المرجب، شهر صفر المظفر، شهر شعبان المعظم
 • در تاریخ رومی و نام ماههای ایشان این است تشرین الدول تشرین الاخره و کانون الاول و کانون الاخر و شباط و آزار و خزیران و تموز و آب و ایلول…
 • تاریخ فرسی و نام ماههای ایشان، فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر و مرداد و شهریور…
 • جدول الساعات، جدول قطع الثوب یوم الاحد، جدول السفر یوم، جدول ایام کل شهر من شهور الفارسیه
 • و صدها مطالب دیگر….

 

احوال کواکب نحسی, مریخ نحس, نحس اکبر
احوال کواکب نحسی, مریخ نحس, نحس اکبر