دانلود کتاب مجموعه ای در علوم غریبه و علم رمل و ادعیه های مختلف

بیش از 6 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب مجموعه ای در علوم غریبه

و علم رمل و ادعیه های مختلف

 

کتاب مجموعه ای در علوم غریبه علم رمل ادعیه های مختلف

قیمت: ۸۵۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: مجموعه ای در علوم غریبه و علم رمل و دعانویس (مجموعه ای گردآوری شده از دهدار و ابن سینا و چندین تن از علمای دیگر…)

مجموعه رساله شمس الدین خفری

نام نویسنده: علی اصغر دعانویس و سید ابوالحسن خراسانی

تعداد صفحات: ۶۹۰

موضوع کتاب: ادعیه و طلسمات، علم رمل، علم کواکب و نجوم و بروج فلکی، طالع کرات

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۸ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۳۱۸.۰۳ مگابایت

 

 فهرست مطالب کتاب:

  • رساله ای در باب علم رمل
  • اعمال اصول احکام و ضمایر و مقاله مدمه در اعمال اصول این از تولد اشکال و تسکینات
  • اصول احکام و ضمایر
  • اعمال متفرقه
  • موضوع علم رمل نقاط و اشکال
  • عناصر اربعه چهار نقطه فرد در رمل
  • نقطه اول رمل آتش
  • نقطه دوم رمل آب
  • نقطه سوم رمل خاک
  • نقطه چهارم رمل باد
  • طریقه بسط اشکال در رمل
  • در مراتب اشکال رمل و زوج و فرد آن
  • شناختن طبایع اشکال خانه های رمل که معتدل و تام باشند در سباعی…
  • صاحب قوه حیوانی و قبض اخراج
  • حل و عقد خانه های رمل که هر نقطه ناری که در بیوت ناریه افتد بسته گردد…
  • استخراج اسمامی بعداز بسط میزان و بطرح و مثبی به نقطه میزان
  • دفینه و گنج یابی با رمل
  • جدول القیغ مذکور در رمل
  • خانه اول طالع در رمل
  • اگر خواهی بدانی که بیماری شخص بیمار چیست و کدام عضو او درد می کند و به چه علتی بیمار شده
  • مزاج صفرا دردسر و درد کردن و درد پشت کمر و درد گوش
  • چشم زخم و درد اعضای بدن علت آن جن است
  • برج حمل، برج آتش و شرط صاحب این عمل
  • طریقه ختم سوره واقعه ختم سوره مبارکه بجهت وسعت رزق بسیار مجرب است
  • وضع بروج و ارقام کواکب و ارقام ایام هفته و اعداد افلاک
  • خانه های کواکب سبعه و ارقام ایام هفته
  • طبایع کواکب سعد و نحس نر و ماده و اشراف کواکب
  • شرف آفتاب دادن به حمل ثور و شناس محل
  • درجات نظرات فلک
  • نظرات کواکب
  • احراق و کواکب
  • ارباب الساعات
  • معرفت بروج طالع و غیره
  • حدود کواکب بقول اهل مصر
  • افراح فلک
  • ارباب مثلثات هوایی
  • در باب بروج مشرقی و مغربی و شمالی و جنوبی کواکب
  • در معرفت برج طالع آنچه از روز ساعت گذشته باشد
  • ایضاء در معرفت طلوع طالع وقت نظم
  • ابجد دائره مغاربه
  • در بیان معرفت کواکب کفّ الخضیب
  • مثال رایجه طالع وقت، طالع عاش، طالع رابع، طالع سابع
  • در قواعد روش تکسیر از طریق هر بزرگ
  • اوج الکواکب
  • قصد حجامت کردن
  • حاجت خواستن
  • اتصال قمر بعطارد
  • اتصال قمر با رجل
  • اتصال قمر به آفتاب
  • در فتح الباب
  • حمل ثور، حمل جوزا، حمل سرطان، حمل اسد، حمل سنبله، حمل میزان، حمل قوس، حمل جدی
  • طلسم جهت تسخیر دزد و بنده گریخته که باز آید
  • تسخیر جن و اجنه
  • مصباح نور و اسرار آن در هفت کوهر
  • اسرار سبعه کامله
  • خواص اشکال و حروف
  • طلسم جهت دفع دشمن ظالم
  • رساله غایه الاختصار خواجه نصیرالدین طوسی
  • عمل دار واشکنه فرنکی صحیح و مجرب
  • شقیه و سفیدی روح
  • قمر صحیح
  • باب تدبیر دهن
  • عمل مفتاح سبعه
  • مصباح سّر اول
  • و هزاران مطالب و ادعیه های دیگر….

 

شناختن طبایع اشکال خانه های رمل
شناختن طبایع اشکال خانه های رمل

 

مجموعه ای در علوم غریبه کتابهای علم رمل کتابهای دعانویسی
مجموعه ای در علوم غریبه کتابهای علم رمل کتابهای دعانویسی