دانلود کتاب مجربات عملیات و تعویزات روحانی (اردو)

بیش از 4 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب مجربات عملیات و تعویزات روحانی

(به زبان اردو)

کتاب مجربات عملیات و تعویزات روحانی به اردو

قیمت: ۴۰۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: مجربات عملیات و تعویزات روحانی (به زبان اردو)

نام نویسنده: شیخ محمود الحسن صدیقی

موضوع کتاب: ادعیه و طلسمات، خواص اسماء الحسنی، علم حروف و اعداد، موکلان

تعداد صفحات: ۳۲۰

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۸ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: چاپی

حجم فایل: ۴۶.۸۹ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

  • اسمای برزخی
  • تعویذات و طلسمات محبت
  • حروف تهجحی
  • حروف خاکی و بادی و آتشی
  • حروف ظلمانی
  • حروف نورانی
  • ختم خواجگان
  • ختم خواجگان علیهم الرحمه
  • دایره اشکال میم
  • دائره اشکال اسمائی اعظم
  • دائره آیته الکرسی
  • دیگر عملیات
  • ساعات سعد و نحس
  • عملیات دافع الامراض
  • عملیات غوثیه
  • عملیات محبت
  • موکلات و حروف و تاریخ
  • نقش سوره فاتحه
  • نقشه دوازده بروج
  • نقشه ساعات سیارگان
  • نقشه ساعات سیارگان بروز
  • نقشه موکلات حروف
  • و صدها مطالب دیگر….

 

کتاب مجربات عملیات و تعویزات روحانی به اردو

کتاب مجربات عملیات و تعویزات روحانی به اردو