دانلود کتاب قابوس نامه

 

دانلود کتاب قابوس نامه, عنصرالمعالی کیکاووس

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: قابوس نامه

نام نویسنده: امیر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وُشمگیر بن زیار

موضوع کتاب: حکایات و اندرزهای مختلف زندگی

تعداد صفحات: ۱۶۷

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۷ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۴۴.۵۹ مگابایت

 

شرحی بر کتاب:

قابوس ‌نامه کتابی است پند و اندرز دادن در آیین زندگی، تألیف امیر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وُشمگیر بن زیار و تألیف آن به سال ۴۷۵ قمری است. نام قابوس ‌نامه از نام مؤلف که در تواریخ به نام قابوس دوم معروف است، گرفته شده ‌است. وی این کتاب را به نام فرزندش گیلانشاه نوشته است، به این قصد که اگر وی پس از او حکومت را حفظ کند یا به رتق و فتق کارهای دیگر بپردازد، بداند چگونه وظایف خود را انجام دهد و همچنین بمنظور تربیت فرزند، رسوم لشکر کشی، مملکت ‌داری، آداب اجتماعی و دانش و فنون متداول را مورد بحث قرار داده ‌است. سبک نگارش کتاب نثر مُرسَل یا همان نثر ساده و بی‌ پیرایه معمول قرن های چهارم و پنجم هجری قمری به سبک بلعمی و بیهقی است.

 

 فهرست مطالب کتاب:

  • پندها امیر عنصر المعانی کیکاوس ابن اسکندر ابن قابوس ابن
  • اندر شناختن زاده از حق سبحانه و تعالی
  • اندر آفرینش و ستایش پیغمبران
  • در فرزند پروردن
  • در اندیشه دشمن کردن
  • در طلب العلمی و فقهی و مذکری و قضا کردن
  • در آداب پادشاهان
  • اندر سپاس داشتن از خداوند و نعمت
  • در شناختن حق پدر و مادر
  • در چوکان زدن
  • در جمع کردن مال و ثروت
  • در عقار خریدن، در چهار پا خریدن
  • رسوم لشکر کشی
  • مملکت ‌داری
  • آداب اجتماعی و دانش و فنون متداول
  • و صدها مطالب دیگر….

 

قابوس نامه عنصر المعالی, قابوسنامه پند و اندرز
قابوس نامه عنصر المعالی, قابوسنامه پند و اندرز