دانلود کتاب جفر محمد عطاری تبریزی

بیش از 1 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب جفر محمد عطاری تبریزی

 

دانلود کتاب جفر محمد عطاری تبریزی

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: در علوم جفر

نام نویسنده: محمد عطّاری تبریزی

تعداد صفحات: ۲۲۵

موضوع کتاب: علم جفر

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۱۹.۹۲ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • درباب علم جفر
 • استخراج جفر جواب از جفر جامع
 • ۲۸ حروف ۲۸ جزء حروف ابجد
 • خانه های جفر
 • حروف اول ملفوظی
 • قاعده های جداول جفر
 • استخراج جواب و سئوال جفر
 • حال کسی را دریافت کند
 • قاعده استخراج جواب مسائل از جفر
 • حسین منصور حلاج و جفر
 • اهل نجوم طالع وقت استخراج و بروج طالع
 • قاعده استخراج طالع وقت و استخراج آفتاب
 • رسم جدول ابجد اصلی
 • در بیان مداخل وفق زوجی
 • جانه های جفت جدول جفر
 • بیان تکسیرات
 • تکسیر عناصری از برج سرطان تعلق به سیاره قمر
 • تکسیر مرکب از برج اسد تعلق به سیاره آفتاب
 • تکسیر مرکب الحروف از برج سنبله تعلق به سیاره عطارد
 • تکسیر مرکب العدادی از برج میزان تعلق به سیاره زهره
 • تکسیر مرکب الحروف از برج عقرب تعلق به سیاره مریخ
 • تکسیر بروج الحروفی از برج قوس تعلق به سیاره مشتری
 • در بیان تکسیر اول و حروف طاق یا جفت از هر قسمی و هر قدر
 • بیان مداخل تکسیر مرکب عجمی از برجاسد و کواکب آفتاب
 • حروف اسم طالب و حروف اسم مطلوب
 • در بیانمداخل تکسیر مراتب حروف
 • بیان تکسیر مرکب العددی
 • بیان تکسیر العددی
 • بیان تکسیر مرکب الحروف
 • بیان مرکب الشفیع
 • بیان مداخل تکسیر مرکب الوتری
 • بیان مداخل تکسیر تزویج الحروفی
 • بیان مداخل تکسیر مرکب الحروفی
 • در جواب استخراج جواب و سئوال
 • قاعده سئوال از جفر جامع
 • قسمتی حروف مساوات
 • یک قاعده جفر بقاعده عربی
 • عدد مدخل کبیر
 • عدد وسیط مجموعی
 • مدخل کبیر و وسیط کبیر و وسیط صغیر
 • الحروفات عدد السئوال هکذا
 • حروف ۲۸ گانه جفر
 • هذا بالجفر علی (ع)
 • و صدها مطالب مختلف دیگر جفر….

 

دانلود کتاب در علوم جفر, آموزش جفر مقدماتی تا پیشرفته

دانلود کتاب در علوم جفر, آموزش جفر مقدماتی تا پیشرفته

حسین منصور حلاج و جفر, حروف اسم طالب و حروف اسم مطلوب

حسین منصور حلاج و جفر, حروف اسم طالب و حروف اسم مطلوب

اعداد اسم الله 66, کتاب شرح جنه الواقیه, مرحوم میرداماد

اعداد اسم الله ۶۶, کتاب شرح جنه الواقیه, مرحوم میرداماد