دانلود کتاب منتخب شمس المعارف الکبری و سر المکتوم موسوم به (مجمع الطلاسم و اشکال المکرم)

بیش از 10 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

قیمت : ۵۰,۰۰۰ ریال

شناسه محصول: 4415 دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دانلود کتاب منتخب شمس المعارف الکبری و سر المکتوم موسوم به مجمع الطلاسم و اشکال المکرم

 

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: منتخب شمس المعارف الکبری و سر المکتوم موسوم به (مجمع الطلاسم و اشکال المکرم)

نام نویسنده: الفاضل و الکامل امام احمد ابن علی البونی و العالم و کامل فخرالدین محمد الرازی

موضوع کتاب: ادعیه و طلسمات مختلف

تعداد صفحات: ۲۴۵

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: چاپی

حجم فایل: ۳۰.۴۷ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • دعوت الشمس و ضحاها
 • دعوت بسم الله
 • جهت ام الصبان
 • در باب دعوت موکلین هفتگانه
 • دعوت روز اول… روز هفتم
 • وفق برای دعوت موکلین دوازده گانه
 • دعوت ملک خیلاصون
 • جهت دفع جن
 • دعوت ملک احمر
 • جلب مفتول المرده
 • برای هدم
 • برای جلب فوری محبوب
 • هکذا برای جلب محبت
 • هکذا تصریف چهارم
 • خاتم تلبیس ناصوره
 • هکذا نوعی دیگر برای جلب محبت
 • خاتم الحمی
 • طلسم دیگر جهت هدم و هلاکت دشمن
 • خاتم آل
 • عزیمت آل
 • جهت ارسال خبر
 • جهت ایجاد گرفتاری
 • جهت افراق و دور کردن
 • احضار هوم
 • باب رباط مجرب
 • باب جلب سفلی
 • برای حضور بنت ابلیس
 • در فواید اسم اعظم
 • بطلان دینار
 • عزائم برای زجر
 • جهت هدم و نابودی
 • جهت جلب محبت
 • در باب احضار
 • ارسال هاتف
 • برای اطفاء حریق
 • احضار خطف
 • احضار حمامه بنت الاحمر
 • باب تحریک ملک میمون ابا نوخ
 • تهییج مذهب
 • باب جلب کسی
 • عمل تبدیل
 • فوائد اسم جلیله الکافی الغنی
 • دعوت بر هیته
 • دعوتیه
 • جلب و تهییج
 • جلب عفریت قال
 • اعداد آیات
 • برای جلب و تهییج و احضار مطلوب
 • باب تهییج و محبت
 • جهت رفع ورم سر در اثر ضربه
 • برای جلب مشتری
 • خاتم برای ایجاد تفرقه بین دشمنان
 • احضار ملک قائم
 • در خواص اسم جامع
 • جهت منع اجتماع زن و مرد
 • علی سیدنا محمد
 • باب محبت عظیم
 • ساعات زحل در یوم شنبه
 • ساعات مشتری در روز پنجشنبه
 • ساعات مریخ در روز سه شنبه
 • ساعات شمس در روز یکشنبه
 • ساعات زهره در روز جمعه
 • ساعت عطارد در روز چهارشنبه
 • ساعات قمر در روز دوشنبه
 • عزائم دعوتیه
 • بخور ایام هفته و ماه
 • برای احضار و تسلط بر زعزوع
 • دعوت قسم الملک طارش
 • اسماء الله و اعداد آنها
 • دعوت لفظ جلاله
 • هذا طریق دیگر این دعوت
 • جدول به شرح زیر در می آید
 • بخور اربعه
 • در باب طالب و مطلوب
 • باب رجم العد و…
 • بابت تسلیم و احضار نزیف
 • برای ازدواج شخص مجرد
 • جهت دفع صرع و احضار غائب
 • جهت دانستن اشیاء مدفون شده گنج و دفینه در زمین
 • برای ارتباط و اتصال به محبوب
 • برای اطلاع از محل دفینه
 • در باب مندل و ساخت مندل حفاظتی
 • در باب مندل بدون واسط
 • مندیل دیگر جهت دفع دشمن ظالم
 • برای دانستن احوال زنان
 • برای بستن عروس
 • برای دفع و رفع بستگی
 • برای رفع و دفع فساد بین زن و مرد
 • برای دفع مرض
 • جهت ایجاد احتراق
 • برای ضربه زدن به شخص
 • باب کشف الطشت
 • باب تهییج عابد النار
 • جهت دفع صرع ناشی از لمیططرون
 • افسام نور اعظم سید میططرون
 • عزائم برای دفع ضعف
 • عمل برای افزایش قدرت
 • برای هد و سوزاندن
 • برای رفع بیماری ترس و خوف
 • جهت استخدام خدام
 • باب جل و تهییج
 • دعوت قهر و خاتم آن
 • هذا خاتم دعوت قهر
 • جهت استخدام خدام برای عمل حبس
 • خاتم کف پیه دان
 • باب دعوت سباسب کبرا
 • دعوت لفظ شریف الله
 • بحق مافی سر اسم الله
 • باب قسم رشیدی
 • قیام نیظرون
 • باب المحبه
 • استخراج اسم خدام
 • خواص اسم جلیله الهی القیوم
 • حل و ابطال السحر
 • برای حل عقد از زنان
 • فوائد نافعه برای جمیع امراض
 • جهت وسعت روزی و رزق
 • طلسم دیگر برای فراوانی روزی
 • عمل برای فراوانی روزی
 • طسم اسماء وضع روزی
 • طلسم اسماء پر برکت
 • طلسم افزایش رزق و روزی
 • طلسم برای سود بردن در تجارت و معاملات
 • طلسم برای مصونیت و تثبیت احوال
 • هذا طلسم دیگر برای وسعت رزق و روزی
 • یک وفق پر اسرار و هیبت
 • طلسم غنی رزق
 • طلسم برای فراوانی روزی و آزادی از زندان و راحتی زایمان کردن زنان
 • وفق برای رفع مشکلات و رزق و روزی
 • طسم برای فراوانی روزی
 • طلسم برای جلب مشتری بیشتر و رونق کسب و کار
 • طلسم منع فقر
 • طلسم برای رفع حاجات در مواقع تنگدستی و گرفتاری ها
 • وفقی مبارک برای کسب ثروت
 • طلسم مکرم و عظیم اثر برای کسب روزی زیاد
 • طلسم تجارت
 • طلسم دایره کثیر الخواص
 • طلسم دفع فقر
 • وفقی بسیار جلیل القدر جهت وسعت رزق و روزی
 • وفق مکرم نادعلی برای فزونی روزی
 • اشکال مکرمه برای جلب روزی بیشتر
 • طلسم پر خیر و برکت برای وسعت روزی
 • وفق در امان ماندن مال و ملال از دست دزدان و…
 • طلسم جهت جلب غنی و جلب سود بیشتر در تجارت
 • طلسم بیع و شراء
 • عزائم جهت اخذ و عطاء و مشتری
 • طلسم محبت و رزق و روزی
 • وفق لهی القیوم برای کسب روزی بسیار
 • اجب یا دردائیل
 • خاتم جلب رزق و روزی بسیار
 • خاتم عظیم الشان برای جلب غائب
 • طلسم رجوع غائب و برگشت او
 • طلسم جلب حیوان گریخته
 • جهت فهمیدن احوال شخص غائب
 • جدول جهت اطلاع وضع غائب و گریخته
 • طلسم و عزیمت برای احضار غائب
 • طلسم برای ایجاد نفاق و دشمنی میان ظالمین
 • وفق بار عمل تفریق
 • برای رویت غائب در نور ماه
 • طلسم برای حمل
 • طلسم برای تسهیل ولادت
 • طلسم دیگر برای ابقاء حمل
 • وفق برای پر شیر شدن سینه مادر
 • وفق برای طلب اولاد
 • بچه دار شدن زن نازا
 • جهت ایجاد نطفه در مادر
 • طلسم برای اولاد دار و بچه دار شدن زن و مادر نازا که بچه دار نمی شود
 • وفق برای تسهیل و آسان زایمان کردن مادر
 • طلسم برای دفع جن حین تولد نوزاد و حفاظت او
 • طلسمات اولاد و کودکان
 • طلسمات یا عی برای تسهیل حمل
 • جهت دفع ورم و باد رحم
 • وفق آیت الکرسی
 • طلسمی برای زنانیکه بچه های مرده به دنیا می آرند
 • خاتم عقد الجماع و طلسم زیر را هم همراه داشته باشد
 • دعای مکرمه برای ازدیاد اولاد، برای بچه دار شدن زیاد
 • عملی برای پیدا کردن شخص سارق و دزد
 • جهت هدم سارق
 • شکلی برای رویت سارق و دزد
 • جهت ایجاد حصر برای سارق و دزد
 • طلسماتی برای رجوع مال مسروقه و دزد برده
 • طلسمی برای بستن زبان دشمنان
 • طلسم معتبر عقدالسان
 • طلسم عظیم الشان بر روی عصای حضرت موسی علیه السلام
 • وفقی برای رسیدن به جاه و مقام و قهر دشمنان
 • اسماء شریف و طلسم مبارک برای بستن زبان بدگویان و دشمنان
 • طلسم برای شناسایی سارق و دزد
 • ظلسم برای قبض سارق و پیدا کردن دزد
 • طلسم جهت پیدا کردن سارق در خواب
 • وفق برای امنیت مال و سرقت
 • طلسم و آیات کریم برای حل عقود
 • طلسماتی از حضرت منقول آمده
 • هکذا طلسمات دیگر
 • آیات شریف و طلسم عقد السان
 • طلسم احضار سارق
 • طلسم رد مال
 • طلسم حبس سارق و زندانی کردن او
 • وفق حرف سین
 • خاتم برای حفاظت از چشم زخم
 • طلسمی منسوب به امام محمد جواد علیه السلام و دعا و خاتم برای جلوگیری از چشم زخم دشمنان و حسودان
 • خاتم برای رفع گریه بسیار کودکان و اطفالی که زیاد گریه می کنند
 • طلسم برای حفظ از جمیع بلایا و آسیب ها
 • طلسم حلال مشکلات و گرفتاری ها
 • خواص آیت الکرسی
 • شکلی مبارک برای دفع دشمنان
 • طلسم برای حفظ از اعداء و دشمنان
 • وفق برای گریزان کردن ظلم و ظالم
 • وفق عقد السان حاکم ظالم
 • طلسم دیگر برای عقد السان حاکمان ظالم
 • طلسم برای دفع جن و انس
 • و صدها طلسم و ادعیه های دیگر….