دانلود کتاب شرح بیست باب در معرفت اسطرلاب

بیش از 1 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب شرح بیست باب در معرفت اسطرلاب

(از محمد حسین بیرجندی)

 

کتاب شرح بیست باب در معرفت اسطرلاب از محمد حسین بیرجندی

قیمت: ۳۵۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: شرح بیست باب در معرفت اسطرلاب

نام نویسنده: محمد حسین بیرجندی

موضوع کتاب: درباره اسطلاب و محاسبات خطوط جغرافی…

تعداد صفحات: ۲۵۰

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۵ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۳۱.۶۰ مگابایت

 

  فهرست مطالب کتاب:

  • خطوط مستقیم که از این نقطه یا سطح کشند متساوی باشند…
  • معرفت اسطرلاب مشتمل بر بیست باب لغت اصل اسطرلاب سین است و بعضی آنرا بدل کنند…
  • در معرفت آلات و خطوط و دوایر اسطرلاب مراد از آلات اجزاء اسطرلاب و از خطوط خطوط مستقیم یا اینکه مرتب باشد…
  • دوایر فلک بر توازی ایشان در اسطرلاب صحیح نیست…
  • اسطرلاب جنوبی مدار راس الجدی در آن…
  • خطوط نصف قطر…
  • کوکب و فکل زحل بس فلک مشتری و مریخ و فلک شمس و فلک رمزه بس فلک عطارد…
  • در معرفت تقویم و آفتاب و تقویم کوکب قوسی از منطقه البروج…
  • و صدها مطالب دیگر….

 

کتاب شرح بیست باب در معرفت اسطرلاب
کتاب شرح بیست باب در معرفت اسطرلاب