دانلود رایگان کتاب سیاحت غرب

(یا سرنوشت ارواح بعد از مرگ)

 

قیمت: رایگان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: سیاحت غرب (یا سرنوشت ارواح بعداز مرگ)

نام نویسنده: حضرت آیت الله آقا نجفی قوچانی

موضوع کتاب: مرگ و دنیای ارواح و قیامت

تعداد صفحات: ۱۸۵

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: چاپی

حجم فایل: ۵.۳۱ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

یکی از مشهورترین کتبی که در دوران تالیف شده کتابی است که شادروان آقا نجفی قوچانی با نام کتاب سیاحت غرب یا سرنوشت ارواح بعد از مرگ نگاشته است. کتاب سیاحت غرب که راجع به عالم پس از مرگ است. به تبع لسان دین و اهل دل و حکمای الهی، از آن تعبیر به “غرب” توسط این عالم گرانقدر به نگارش در آمده است. مرحوم قوچانی با اینکه یک روحانی بود اما همانند یک رمان نویس حرفه ای، به شرح داستان خویش پس از مرگ خود می پردازد و خواننده را با ترس ها و حوادثی که پس از مرگ گریبانگیرش می شود آشنا می کند. مرحوم آقا نجفی تنها امتیاز و عظمتش به مدارج مراحل عالی فقه و مقام اجتهاد نیست بلکه عالمی اندیشمند و انسانی کامل و کاملی و اصل بوده است و چون چنین بوده، مرد تنهایی بود که در زمان حیاتش قدری مجهول داشت و به زمان رحلت و وفاتش، ندانستند که چه گوهری در آغوش خاک رفت، تنها بهره ای که از آن مرد نصیبش شد.