دانلود کتاب رمل کبار

بیش از 7 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال

شناسه محصول: 2142 دسته: , , برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دانلود کتاب رمل کبار

 

کتاب رمل کبار pdf منسوبات خانه های رمل

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: رمل کبار

نام نویسنده: علامه سید محمد حسین طباطبائی (ره) با شرح و تبیین محمد ابراهیم – نصراللهی بروجردی

موضوع کتاب: علم رمل

تعداد صفحات: ۱۲۴

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۹ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: چاپی

حجم فایل: ۱۱.۳۶ مگابایت

 

 فهرست مطالب کتاب:

  • امر اول، امر دوم، امر سوم
  • باب اول در اشکال و دوایر
  • باب دوم در استخراج زایحه
  • باب سوم در استخراج ضمایر
  • منسوبات خانه های رمل
  • سیر نقطه در رمل
  • حکم مطلق در مزاج و امتزاج نقطه
  • در اوتاد نقاط
  • مطلوبات نقاط
  • در اوتاد خانه ها
  • نظرات خانه های رمل
  • حرکات طول و عرض جداول رمل
  • داخل و خارج اشکال و حروف رمل
  • مطلوبات اشکال
  • حکم بسیط و حکم مرکب
  • اعداد عناصر
  • در اعداد خانه های رمل
  • در ارباع خانه ها
  • استخراج خبایا
  • انقلاب خبی
  • منسوبات عناصر
  • منسوبات اشکال
  • در استخراج دفاین
  • جهات عناصر
  • عرض و طول و عمق اشکال
  • در استخراج اسماء
  • حرکات میزان
  • قوای اشکال
  • قوابل
  • حروف اشکال
  • دور اشکال
  • گواه
  • در استخراج اساس رمل سال
  • رمل ایام بارندگی
  • رمل سالیانه
  • قواعد استخراج مجهولات به طریق ابدح از علم رمل
  • در شروط عمل رمل, سه شرط آن
  • شروط طهارت, استقبال قبله, ذکر لااله الا الله
  • دو زانو نشستن
  • حضور قلب و توجه به طرف نیت
  • استمداد از خدای تعالی تا موافقیت میان نقش و مطلوب حاصل
  • طهارت مکان از جمیع کثافات و…
  • در باب اوقات
  • رمل نزدیک به غروب آفتاب و طلوع آفتاب جوزا و سمبله و عطارد و مشتری و زهره
  • روزهای سعد و نحس و ساعات آن
  • روزهای نیک و روزهای نحس و روزهای میانه در رمل
  • در تکون اشکال و ترتیب دوائر رمل
  • عناصر اربعه در رمل
  • عناصر فی نفس الامر آتشی، بادی، آبی، خاکی و مزاج حرارت و برودت و رطوبت و یبوست
  • دائره عمق ۱۶ در ۱۶ رمل و مثلث ابدح آتش
  • در قاعده ثبت زائجه و طریقه آن و ثبت در ریگ یا در کاغذ
  • خانه های رمل به نفس و حال سائل و عمر و فوت و ضعف و نفع و ضرر و تدبیر و شادی دلالت دارند
  • خانه های رمل به مال و بر قدوم غایب و مال و بیع و شرا و نفع و ضرر و معاش و … دلالت دارند
  • خانه اقارب و برادران و خواهران و خویشان و مصاحبان و نقل و حرکت نزدیک و خواب و تعبیر دلالت دارند
  • خانه بیت الاب که بر پدر و استاد و مقام و ضیاع و عقار و دامغان اخبار خوش و لذات و ضیافات و دخول و خروج پدر و… دلالت دارند
  • خانه های رمل که به لعنت و مقصد الاشیاء و دلالت بر زن و شریک و خصم و نزاع و سارق و مقام دلالت دارند
  • خانه های رمل که سفر دور و علم و دین و اطباء و مدارس و تعبیر و خطبه و نکاح دلالت دارند
  • در سیر نقطه و اشکال شانزده تایی آن و شکل رباعی و ثمانی
  • در حکم مطلق و تحقیق مطلب
  • در اوتاد و موایل و زوایل و اوتاد الاوتاد نقاط رمل
  • معنای حرکت در طول و حرکت در عرض نقطه در رمل
  • اشکال مفتوح، فرد و مسدود، زوجیت در رمل
  • اشکال بعضی که سعدند و نحس اند و ممتزج اند
  • نقطعه آتش و عددش و عنصر اوسط آن
  • در میان خانه های شانزده گانه رمل
  • در نظرات خانه ها
  • معنای حرکت در طول و حرکت در عرض نقطه در رمل
  • اشکال جدول رمل سعد، نحس، ممتزج
  • اشکال رمل منسوب به نوعی از اشخاص به تفصیل جداول آن
  • روشهای توضیح اشکال (لحیان، حمره، نصره الخارجه، بیاض، قبض الخارج، عتبه الخارجه، انکیس، عقله، و اما قبض الدخل، و اما نصره الدخل، و اما نقی الخد، و اما جماعت)
  • روش دوم توضیحات مربوط به شکلهای مختلف در خانه های متفاوت (شکلهای مختلف در خانه اول و… خانه چهارده هم)
  • مطلوب در دائره ابدح پنجم
  • و صدها مطالب دیگر….

 

در استخراج اسماء رمل الهی اساس رمل سال
در استخراج اسماء رمل الهی اساس رمل سال