دانلود کتاب رساله در علوم غریبه از محمد علی بن علی اکبر

بیش از 8 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب رساله در علوم غریبه

از محمد علی بن علی اکبر

 

کتاب رساله در علوم غریبه از محمد علی بن علی اکبر

قیمت: ۴۰۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: رساله در علوم غریبه

نام نویسنده: محمد علی بن علی اکبر

موضوع کتاب: علوم غریبه، ادعیه و طلسمات، الواح

تعداد صفحات: ۱۳۸

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۷ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۲۵.۷۰ مگابایت

 

 فهرست مطالب کتاب:

  • در عمل محبّت و دوستی میان طالب و مطلوب
  • در عمل تسخیر نمودن مطلوب را که سرکشی می کند
  • در فتح ابواب و گشایش کار و وسعت رزق و روزی
  • در دفع سحر و جادو و طلسم و باطل کردن طلسمات
  • در دفع دشمنان و بدگویان و خصمان
  • در تسخیر قلوب و الفت میان طالب و مطلوب
  • در ادا شدن قرض و افزونی مال و ثروت و وسعت رزق و روزی و زندگی
  • در اعمال احضاریات از منازل
  • در طلب جاه و مصب و مقام و تسخیر سلاطین
  • در دفع امراض و بیماری های مهلک و ناعلاج
  • در ختم و اورادهای مجرب و حاجات مهم
  • در خواص و اوراد متفرّقه از هر باب و هر مشکلی
  • در دعوت کلمه مبارکه و خواص اسماء الحسنی و فواید اذکار الهی
  • در طلسماتی که در شرف کواکب مرقوم می شود
  • در طلب حاجات و حصول مرادات
  • در ادعیه های متفرقه از هر باب مرویست که چون عامل خواهد دمش کیرا شود که هر عملی که بکند یا ختم و اوراد…
  • عدد سوره فاتحه ۹۳۶۱ بدون بسمه الله
  • لوح مثلثی شکل اسم مبارکه خداوند
  • دربیان قواعد علی محمد و اله اجمعین و آداب عمل به آن
  • لوح مبارک نام خداوند متعال
  • لوح جهت دفع غم و اندوه
  • لوح جهت قوت ذهن و حافظه و اندیشه و…
  • لوح جهت دفع بیماری و سختی
  • عمل محبّت و دوستی و عشق بین دو شخص
  • رسم لوح صلح و دوستی افکندن بین دو کس و دعوی یا خصمان و طلب حاجت و…
  • اگر خواهی کسی را از عشق و دوستی خود بی قرار گردانی این طلسم را بر هفت دانه فلفل…
  • اگر کسی مهمی داشته باشد این طلسم و ادعیه را با خود دارد و…
  • اگر خواهی کسی را مطیع خود گردانی و از دستورات تو اطاعت کند…
  • در بیان تسخیر مطلوب سرکش و نا فرمان و مسخر کردن او
  • دعای جوشن کبیر
  • در ساعت زهره و مشتری طلسم تسخیر کردن کسی
  • اسماء الهی جهت خیر و برکت یافتن و اعددهای آن (یا مانع ۱۷۲ – یا دافع ۱۶۶ – یا رافع ۳۶۲ – یا صانع…)
  • جهت گشادن بخت با اسماء الحسنی الهی و اعداد هر یک از اذکار آن
  • جهت سلطنت و مقام یافتن با اسماء الحسنی الهی و اعداد هر یک از اسماء و اذکار مربوطه…
  • جهت گشادن مهمات با اسماء الحسنی الهی و اعداد هر یک از اذکار آن…
  • جهت برکت در مال و منال با اسماء الحسنی الهی و اعداد هر یک از اذکار آن…
  • جهت آمورزش گناهان با اسماء الحسنی الهی و اعداد هر یک از اذکار آن…
  • جهت درمان بیماری ها و درد شکم درد کمر درد بدن و درد گوش و آمورزش گناهان و امراض مختلف با اسماء الحسنی الهی و اعداد هر یک از اذکار آن…
  • جهت عزیز شدن در جمع خلایق و مردم و حکام و سلاطین با اسماء الحسنی الهی و اعداد هر یک از اذکار آن…
  • جهت ترسیدن از سایه خود با اسماء الحسنی الهی و اعداد هر یک از اذکار آن…
  • جهت خیر و نصرت و پیروزی در کارها و اعمال خود با اسماء الحسنی الهی و اعداد هر یک از اذکار آن…
  • جهت دفع دیو و پری با اسماء الحسنی الهی و اعداد هر یک از اذکار آن…
  • جهت دفع باد سرخ با اسماء الحسنی الهی و اعداد هر یک از اذکار آن…
  • جهت دفع امراض و بیماری های مهلک و ناعلاج و ایمن ماندن از آفات و بلایا با اسماء الحسنی الهی و اعداد هر یک از اذکار آن…
  • جهت گذشتن از دریا با اسماء الحسنی الهی و اعداد هر یک از اذکار آن…
  • جهت فراخی رزق و روزی و پولدار شدن با اسماء الحسنی الهی و اعداد هر یک از اذکار آن…
  • جهت خوشنودی بین خود و مردمان با اسماء الحسنی الهی و اعداد هر یک از اذکار آن…
  • جهت تیر انداختن با اسماء الحسنی الهی و اعداد هر یک از اذکار آن…
  • عدد آیه و من یتق الله
  • عدد آیه سحره تاقریب من المحسین
  • عدد آیه بغض و تفریق
  • آیه نهم از سوره کهف جهت کارهای مهم مجرب است همراه با عدد این آیه
  • جهت زبان بندی دشمنان و بدگویان
  • حروف مائی
  • حروف ترابی
  • جهت حفظ ایمان
  • برای برآورده شدن حاجات مهم
  • و صدها مطالب دیگر….

 

تسخیر قلوب ختم و اورادهای مجرب