دانلود کتاب دوایر العلوم

بیش از 1 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب دوایر العلوم

 

دانلود کتاب دوایر العلوم

قیمت: ۹۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: دوایر العلوم

نام نویسنده: نامشخص

موضوع کتاب: علم کواکب و نجوم

تعداد صفحات: ۱۰۵

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۴۵-۵۰ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۵۲.۶۲ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

  • درباب علم نجوم

 

 

ش‍رح‌ م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ع‍ل‍وم‌, ع‍وال‍م‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ و ال‍م‍ع‍ارف
ش‍رح‌ م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍ع‍ل‍وم‌, ع‍وال‍م‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ و ال‍م‍ع‍ارف