دانلود کتاب درباب علم رمل

بیش از 6 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب درباب علم رمل

 

دانلود کتاب در باب علم رمل

قیمت: ۶۵۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: در باب علم رمل

نام نویسنده: نامشخص

موضوع کتاب: آموزشی، علم رمل

تعداد صفحات: ۱۹۰ (عیوب کتاب: ۲-۳ صفحه کم دارد)

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۷ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۱۲۸.۹۰ مگابایت

 

 فهرست مطالب کتاب:

  • مهمات و اعداد رمل
  • بروج قوس
  • حوت آبی پس و شکل سعد مطلق بر او…
  • زهره و عقرب و دو خانه رمل و میزان و دو شکل و بثور و بمیزان و عطارد و هر شکل کواکب و بروج
  • در بیان اعداد رمل و از این تسکین اعداد روز وماه و سال
  • در خانه اول و ۱۳ روز عدد آن و در خانه دوم و روز ۳ ام و در خانه ۶ ام و روز ۲۰۱ ام و روز عددی
  • حروف و خطوط و خانه های رمل…
  • بجهت پیدا کردن حمل و دفین و جهات و محل مسافر و سفر کردن و مقام دزد و دیگر احوال
  • در بیان اوقات رمل و مسائل اوتاد و زائل اوتاد و ساقط و…
  • اشکال داخل و اشکال خارج و اشکال منقلب و اشکال ثابت و اشکال طبایع آتشی شرقی و غربی و شمالی و خاکی جنوبی و…
  • عناصر خانه های رمل و حرف خانه و عدد خانه های رمل
  • ساعت زحل و صاحب قلعه به این تعلق دارد که…
  • جمیع علوم خانه دهم بکسب و کار و احوال مال و دزد برده و کم شده
  • جداول مزاج مسائل بدین منوال است از این جدول روز و شب اشکال در هر خانه معلوم شود
  • در نسبت حروف با اشکال شانزده گانه و قسمت کرده اند هر شکل چون معکوس شود شکل دیگر شود و اوراد و حروف دارند مثل خط و نقطه و… اشکال داخل و خارج در رمل
  • و صدها مطالب دیگر….

 

علم رمل حضرت دانیال نبی, خواجه نصیر طوسی
علم رمل حضرت دانیال نبی, خواجه نصیر طوسی