دانلود کتاب خواص الآیات و خواص تمامی سوره های قرآن کریم

بیش از 3 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب خواص الآیات و خواص تمامی سوره های قرآن کریم و حواشی آن و خواص بعضی ادعیه و اذکار و علوم غریبه و خواص اسماء الله و دعاهای معتبر و رموزه مفید آن

 

کتاب خواص الآیات خواص تمامی سوره های قرآن

قیمت: ۴۰۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: کتاب خواص الآیات و خواص تمامی سوره های قرآن کریم و حواشی آن و خواص بعضی ادعیه و اذکار و علوم غریبه و خواص اسماء الله و دعاهای معتبر و رموزه مفید آن

نام نویسنده: آیت الله محمد تقی ابن محمد باقر نجفی اصفهانی

موضوع کتاب: خواص اسماء الحسنی، خواص و فواید آیات و سوره های قرآن کریم

تعداد صفحات: ۱۷۶

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۵ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۴۶.۲۹ مگابایت

 

 فهرست مطالب کتاب:

  • خواص آیات و تمامی سوره های قرآن کریم و حواشی آن
  • خواص بعضی ادعیه و اذکار و علوم غریبه
  • خواص اسماء الله اسماء الحسنی
  • خواص نامهای خداوند و ادعیه و دعاهای معتبر و رموز آن
  • خواص الایات قرآن خواص بسم الله الرحمن الرحیم
  • فضایل و خواص تسمیه (گفتن بسم الله الرحمن الرحیم چه بلند و چه آهسته و برای آن فضیلت بسیار است)
  • خیر و برکت در مال و اموال و ثروت
  • خواص سوره فاتحه الکتاب
  • خواص حروف قرابی اول و سوم
  • در بیان خواص آیات و سوره بقره
  • آیات شفابخش
  • جهت دفع تشنگی در سفر
  • در بیان خواص آیات الکرسی
  • فواید آب باران و آب نسیان
  • تقویت و قوت حافظه و ذهن
  • بجهت دفع سحر و ایمنی از حملات فاسد و حیوانات درنده
  • بجهت کشف مشتبه
  • بجهت برکت در متاع و کالا و افزایش رزق و روزی خود
  • دعا و اذکار مجرب و مهم رزق و روزی و گشاده شدن بخت دختر
  • ادعیه سریع العجابه
  • بجهت دفع سحر و جادو و دشمنان
  • فایده سوره های قرآنی بجهت دفع وسواس و چشم زخم و نظر کردن
  • جهت ایمنی از مار و کژدم
  • جهت خلاص شدن از امراض گشنده طاعون وبا و…
  • جهت عزیز و محترم شدن بین مردم و حاکم زمانه
  • ذکر معجزه گر جهت افزایش و طول عمر
  • برای ایمنی از جمیع افات و دشمنان
  • جهت طلب فرزند پسر یا دختر
  • برای زیاد شدن حافظه و قوت گرفتن آن و حفظ سریع علوم
  • بجهت برآورده شدن سریع حوایج مشروع
  • جهت فراخ شدن رزق و روزی آیات و ادعیه برای مال و ثروتمند شدن
  • جهت فتح و ظفر بر دشمنان
  • جهت شیر خوردن کودک و رفع امراض کودک و نوزاد
  • جهت ایمنی از شیطان و وسواس و وسوسه های شیطان
  • جهت فتح و آسانی کارهای مشکل
  • در خواص سوره مبارکه هود
  • خواص سوره یوسف و اثرات آن
  • دعا و ادعیه جات مهم برای خلاصی یافت از زندان و حبس
  • جهت رسیدن به مطلوب و عشق و تسلط بر مطلوب خود
  • جهت پیدا شدن مال دزدیده شده
  • آیات و ادعیه بیدار شدن در وقت معلوم از خواب
  • جهت ایمنی در خواب از جانوران و جن و ظالمان
  • برای پیدا شدن گریخته پیدا شدن فرزند
  • جهت گریه کردن طفل و کودک
  • جهت زیاد شدن قدرت هوش و حافظه
  • برای حصول مطلب و حاجات مهم دیگر
  • جهت آسانی در وضع حمل زن
  • جهت دفع بلا و طاعون و هزاران ادعیه حاجات دیگر….

جهت ایمنی از شیطان و وسواس و وسوسه های شیطان