دانلود کتاب جنگ نظم و نثر و چند رسائل و مکتوبات

 

کتاب جنگ نظم و نثر و چند رسائل و مکتوبات

قیمت: ۲۹۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: جنگ نظم و نثر و چند رسائل و مکتوبات

نام نویسنده: علی رضا رازی

موضوع کتاب: اشعار عرفانی، طالع کرات، جدول فالنامه بروج و…

تعداد صفحات: ۴۴۸

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۵-۹۰ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۱۰۷.۷۴ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • یک سری از اشعار
 • هذا خطبه لبیان من کلام امیرالمومنین…
 • انا صاحب الکواکب و…
 • فالنامه براساس بروج (حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت)
 • جدول معرفه اختلاجات الاعضاء مبنی علی لون القمر فی البروج…
 • جدول اختلاجات جمیع الاعضاء یمینا و شمالاً…
 • جدول الموامره فی الاختیارات علی لون القمر فی البروج…
 • جدول معرفه احکام رجزالفالک علی رای الحکاء…
 • جدول احکام الفصد فی ایام شهور العربیه
 • فی معرفه احوال المریض
 • جدول احکام الرعود یری من موضوع القمر
 • جدول المعرفه الاحکام البست
 • جدول معرفه ساعات وصول کواکب الخضیب و نصف النهار…
 • و صدها مطالب دیگر…