دانلود کتاب جفر ساده (پانزده سطری)

بیش از 6 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب جفر ساده (پانزده سطری)

 

دانلود کتاب جفر پانزده سطری

قیمت: ۱۵۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: کتاب جفر (پانزده سطری)

نام نویسنده: نامشخص

موضوع کتاب: علم جفر

تعداد صفحات: ۳۶

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۹ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: چاپی

حجم فایل: ۱۴.۶۸ مگابایت

 

جفر پانزده سطری چیست؟

علم جفر دانستن امور غیر مکشوف و اطلاع حاصل نمودن از عاقبت آن است و علماء این علم به چند قاعده عمل می نمایند قاعده ای که ما می نویسیم مشتمل بر پانزده سطر می باشد که سطر پانزدهم جواب بطور شافی و کافی حاصل می شود.

 

 فهرست مطالب کتاب:

  • قاعده پانزده سطری علم جفر و طریقه رسم و محاصبه آن
  • عدد به ابجد کبیر
  • حروف سوال در جفر
  • بعشرت و عشرات در جفر
  • مدخل وسیط و کبیر در جفر
  • مدخل صغیر در جفر
  • بسط ملفوظی
  • نسبت بین الحروف با مراجعه به جدول
  • سطر اساس
  • سطر نظیره
  • سر حاصل نسبت اساس
  • سطر حاصل نسبت نظیره
  • سطر تتمه اولی
  • حاصل نسبت اساس و نظیره
  • حاصل نسبت دوم اساس نظیره
  • سر تتمه ثانیه
  • سطر یازدهم در بیان حروف قوا
  • حروف دوریه و رسم آن
  • حرف اساس مقابل
  • عدد نفس الحرف
  • عدد ثانی نفس الحرف
  • طرح عنصری چهار چهارشنبه طرح کوکبی هفت هفت
  • طرح افلاکی و آن نه نه
  • طرح بروجی دوازده
  • طرح منازل بیست و هشت
  • طرح درجی سی
  • استخراج حروف قوا از جدول
  • در بیان حروف حاصل که سطر دوازده هم باشد و در آن دو مقعد است
  • در بیان حاصل او و مقدمات آن
  • در بیان سطر سیزدهم سطر مستحصله
  • حروف ۲۸ گانه دور کبیر – حروف حاصل و حروف دور
  • حروف ناری
  • حروف هوائی
  • حروف آبی
  • حروف خاکی
  • ذکر بعضی از دوائر که در علم جفر مورد نیاز است
  • دایره اویلمنع
  • دایره احست
  • دایره ابهش عرضاً و احقس طولا
  • دایره افسج عرضاً اعهط طولا
  • دایره اکدخ عرضاً ایقع طولاً
  • دایره یقغ بوضع غیر مشهور عرضاً و ایرج طولا
  • و مطالب دیگر…

 

مدخل وسیط و کبیر در جفر, مدخل صغیر در جفر
مدخل وسیط و کبیر در جفر, مدخل صغیر در جفر