دانلود کتاب تسخیرات کواکب – فنون تسخیرات سکاکی

بیش از 18 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب تسخیرات کواکب – فنون تسخیرات سکاکی

 

دانلود کتاب تسخیرات کواکب از سکاکی

قیمت: ۵۰۰۰ تومان 

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: تسخیرات کواکب – فنون تسخیرات سکاکی

نام نویسنده: شیخ محمد سراج الدین سکاکی

تعداد صفحات: ۱۶۰

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۲۹.۶۴ مگابایت

 

 فهرست مطالب کتاب:

  • فنون تسخیرات کواکب
  • فنون تسخیرات جن و انس
  • فنون تسخیرات حب و بغض
  • تسخیر آفتاب، کوکب آفتاب
  • تسخیر شمس، کوکب شمس
  • تسخیر نفس
  • تسخیر زحل، کوکب زحل
  • تسخیر مریخ، کوکب مریخ و روش آن
  • تسخیر حروف اعظم
  • نسخه مشتری تسخیر مشتری از محمد سراج الدین سکاکی
  • رسم و ساخت مندل حفاظتی
  • طریقه مندل ساختن، شش میل فولادی
  • حفاظت از جن و انس
  • عزیمت زهره، کوکب زهره
  • تسخیر عطارد، کوکب عطارد
  • عزیمت عطارد
  • تسخیر قمر، کوکب قمر
  • تسخیر جن و انس
  • تسخیر ملک جن
  • درباب عقد و حل
  • تاج زهره
  • ابجد یونانی
  • تسبیح عطارد
  • تسبیح الزهره
  • تسبیح المشتری
  • تسبیح المریخ
  • تسخیر عبدالرحمان ملک الجن
  • طریقه رسیدن به دولت عظیم…
  • مندل حفاظتی و مکان نشستن معزّم
  • طلسم تسخیر سباع و حوش در درجه ثور و آفتاب
  • طلسم دیگر برای محبت در شرف زهره و درجه حمل کوکب آن
  • طلسم بغض و تفرقه چون زحل یا مریخ در درجه حمل باشد
  • تسخیر عطارد و تسخیر قمر و روزه آن و عمل آن در روزهای…
  • تسخیر زهره و عمل بقمر و عطارد وقتی که قمر به عطارد متصل باشد
  • تسخیر آفتاب چون عمل خواهد باید در موضعی باشد که آفتاب منسوب است…
  • طلسم جهت کسب و کار و مال و وسعت رزق و حسن معیشت و کوکب مشتری مربوط به آن
  • طلسم دفع دشمن و فتنه و حرب در دیار دشمنان و کوکب مریخ
  • اگر خواهی که دم تو روان شود چنانکه هرچه خواهی بتوانی کردن و در دعای که بکنی از حب و بغض و عقد و حل باید که این طلسم را در وقت تحویل آفتاب هر برج …
  • اگر خواهی که پادشاه یهودی پری ها را مسخر خود گردانی باید نه روز روزه داری و خانه پاکیزه پیدا کنی و مندل بکشی و…
  • سیزده اسم از انجیل حضرت عیس علیه السلام هر که با خود دارد و روزی بر وی فراخ گردد و کارهای عظیم از دست وی برآید که طلسم آن این است…
  • سوره ها و آیات قرآن کریم
  • درباب اسم اعظم هرکسی اسم اعظمی است بحسب صورت و معنی…
  • و صدها مطالب دیگر….

 

تسخیر جن و انس و جن و موکل همزاد