دانلود کتاب ترجمه رسائل اخوان الصفا و خلان المروت و الوفاء

مشتمل بر پنجاه و یک رساله در طبیعیات و منطقیات و ریاضیات و الهیات

ترجمه احمدبن عبدالله بن محمد المکتوم ابن اسمعیل ابن امام جعفر صادق (ع)

 

قیمت: ۳۵۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: ترجمه رسائل اخوان الصفا و خلان المروت و الوفاء

نام نویسنده و مترجم: احمدبن عبدالله بن محمد المکتوم ابن اسمعیل ابن امام جعفر صادق (ع)

موضوع کتاب: علم ریاضی و هیات و نجوم و منطق

تعداد صفحات: ۱۷۶

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۹ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۲۰.۸۷ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • در ریاضیات و آن چهارده رساله است
 • ثماطیقی
 • در مدخلی از علم هندسه
 • در مختصری از علم نجوم
 • در مختصری از موسیقی
 • در بیان هیات زمین
 • در نسبت عدد هندی
 • در صنعتهای علمی
 • در اختلاف اخلاق
 • در منطق
 • در قاطیغوریاس در منطق
 • در انولوطیقا
 • در طبیعیات و آن هفده رساله باشد
 • السماء العالم
 • الکون و الفساد
 • اثار علوی
 • در تکون معادن
 • در تهذیب نفس
 • در تکون معادن و نباتات
 • در مباحثه انسان و حیوان
 • ترکیب انسان
 • الحاس و المحسوس
 • مسقط نطقه
 • در اینکه مردم عالم کوچکست
 • در عاقبت آدمی
 • در جمع علمها کردن
 • در حکمت مردن
 • در الم و لذّت
 • اختلاف لغات و الفرض از آن معرفت نفس است
 • در عقلیات و آن ده رساله باشد
 • در انواع خطها کوئیم خط سه نوع است اول مستقیم چنین و دوم مقوس چنین و…
 • در قسم اول ریاضیات در مدخلی از نجوم از جمله پنجاه و یک رساله اخوان الصفا
 • در قسم اول از ریاضیات در اخلاق و تهذیب النفس و اصلاح اخلاق از جمله پنجاه و یک رساله اخوان الصفا
 • از طبیعیات درحاس و محسوس از جمله پنجاه و یک رساله معرفست با خوان الصفا و خلان الوفا
 • و صدها مطالب دیگر….