کتاب ترجمه ذخیره اسکندری از ارسطو حکیم اقلیدس در رمل

بیش از 7 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب ترجمه ذخیره اسکندری

از ارسطو حکیم اقلیدس در رمل

 

دانلود کتاب ترجمه ذخیره اسکندری از ارسطو حکیم اقلیدس در رمل

قیمت: ۴۰۰۰ تومان 

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: ترجمه ذخیره اسکندری از ارسطو – کتاب حکیم اقلیدس در رمل

نام نویسنده: ارسطو – حکیم اقلیدس

موضوع کتاب: آموزشی، علم رمل

تعداد صفحات: ۱۹۶

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۸ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۱۲۰.۳۸ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • در ذکر اصول و مقدمات که محتاج است عامل بردانستن ایشان
 • در ذکر اصول و تدبیر اکبراست
 • در ساختن زهرها
 • در ساختن طلسمی که نافع باشند از مرض های که مشکل باشد دفع ایشان
 • درباب کواکب هفتگانه
 • در ذکر بعضی فنون از علم طلسمات
 • در بخورات و محبت و عداوت
 • در ذکر خواص که تعلق دارد به نباتات
 • در ذکر خواص اعضای حیوان
 • در ذکر اصول و مقدمات بدانکه غرض از این مقدمات…
 • نام اصحاب کهف و خوف و ترس ایمن شدن
 • قواعد و قوانین و احکام و اصل علم رمل…
 • و صدها مطالب دیگر….

 

بخورات و محبت و عداوت و دوستی
دانلود کتاب ترجمه ذخیره اسکندری از ارسطو حکیم اقلیدس در رمل
دانلود کتاب ترجمه ذخیره اسکندری از ارسطو حکیم اقلیدس در رمل