دانلود کتاب تحفه حاتمی الشیخ بهاء (صد رساله در نجوم)

قیمت : ۵۰,۰۰۰ ریال

دانلود کتاب تحفه حاتمی الشیخ بهاء

(صد رساله در نجوم)

 

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: تحفه حاتمی الشیخ بهاء (صد رساله در نجوم)

نام نویسنده: الشیخ بهاء

موضوع کتاب: آموزشی، علم کواکب و نجوم

تعداد صفحات: ۳۰۴

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت متن کتاب: ۹۲ درصد وضوح و خوانایی کتاب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل کتاب: ۱۰۰.۹۷ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • جدول مقادیر زمان صحیح با درجات کوکب الشمس فی البرج…
 • طالع حمل و درجه آن…
 • جدول الثور لعرض
 • جدول السرطان لعرض
 • جدول السنبه لعرض
 • جدول لاسد لعرض
 • جدول المیزان لعرض
 • جدول ابجدی لعرض
 • جدول الدّلو لعرض
 • جدول الحوت لعرض
 • جدول تور
 • در معرفت اسطرلاب به اختصار
 • در القاب الات و خطوط و دوایر اسطرلاب
 • خواندن آیه الکرسی…
 • در معرفت طالع از ارتفاع درجه آفتاب را از منطقه البروج طلب باید کرد…
 • در معرفت دایره و ساعات مستوی و معوج و اجزاء ساعات و درجه آفتاب بر مفظره ارتفاع موجود نماند…
 • ساعات روز و درجه آفتاب و ساعات شب که اگر قوس الیل و دوازده قسمت باشد
 • در معرفت میل آفتاب و غایت ارتفاع و بعد کوکب از معدل النهار و ارتفاعش درجه آفتاب بر نصف النهار باید نمایند…
 • در معرفت مطالع بروج و به خط استوا و بلد و درجات طلوع و غروب…
 • در خانه های داوزده گانه درجه طالع بر افق شرقی…
 • در معرفت ساعات صبح و شفق نظیر آفتاب…
 • در معرفت ارتفاع قطب فلک البروج نود درجه از طالع وقت نقصان کنیم آنچه بماند نکاه کنیم…
 • بس خط اول از آن دو خط بر افق شرقی…
 • بیت الثالث، بیت الرابع، بیت الخامس، بیت السادس و…
 • و هزاران مطالب دیگر….