کتاب بیاض جفر و رمل

بیش از 3 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب بیاض جفر و رمل

 

دانلود کتاب بیاض جفر و رمل

قیمت: ۱۵۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: بیاض جفر و رمل

نام نویسنده: نامشخص

موضوع کتاب: علم جفر و رمل

تعداد صفحات: ۱۵۱

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۶۰ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۶۵.۳۳ مگابایت

 

 فهرست مطالب کتاب:

  • فی الجفر هرگاه جزء صفحه و سطر بهم رسد خواهیم خانه پیدا کنیم مثال مجموع عدد فرض م ج حال حروف خانه نداریم بس بترتیب برعکس کنیم حروف را و…
  • ۲۶ عدد وسیط کبیر ۱۷ عدد صغیر و ۸ و…
  • مال غایب نیکوست و نیز رسیدن روز و ماه و سال و ایام جدید و احوال آینده…
  • روز یکشنبه و ساعات آن، روز دوشنبه و ساعات آن، روز سه شنبه و ساعات آن و…
  • اعداد رجماست که این اعداد چهارده گانه مقطعات فرانیست و این اعداد حروف مقطعه است بلاتکرار که چهارده حرف نورانی…
  • و صدها مطالب دیگر….

 

ساعات رمل زدن ساعات جفر شرایط جفر
ساعات رمل زدن ساعات جفر شرایط جفر