کتاب اسرار مکنونه – در بیان کشف اسرار منیتیزم و هیپنوتیزم (دو جلد)

بیش از 2 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب اسرار مکنونه، در بیان کشف اسرار منیتیزم و هیپنوتیزم

(دو جلد)

دانلود رایگان کتاب اسرار مکنونه

خواب سمنامبولی، تلقین، تسلیم فکر، ترسیم فکر و صورت بفاصله، میزهای متحرک

احضار ارواح، خط روحی، تظاهرات روح و غیره بر طبق عملیات معروفترین واسطه ها

 

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: اسرار مکنونه – در بیان کشف اسرار منیتیزم و هیپنوتیزم

نام نویسنده: نامشخص

مترجم: منوچهر نوری کامیاب

موضوع کتاب: آموزشی، منیتیزم و هیپنوتیزم

تعداد صفحات جلد اول: ۸۵

تعدا صفحات جلد دوم: ۱۲۸

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: چاپی

حجم فایل: ۲۰.۵۱ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • احضار روح
 • حالات مختلف چشم ها، دماغ، دهان، دهن، دندان، چانه، گونه… در غیبگوئی
 • حلقه غیبگو
 • خط روحی
 • خواب مانیتیکی بوسیله پاس یا حرکات دست
 • در باب استدلال عقلی و تفالات
 • در باب امتحان مانیتیزم در روی نباتات
 • در باب انبیاء
 • در باب بیان اشارات
 • در باب پی تی ها، پتینیس یا سیبیل
 • در باب تلقین و جدانی یا تسلیم فکر
 • در باب حرکات مانیتیکی
 • در باب حرکت بدون تصادف
 • در باب حس قبل الوقوع در حالت بیداری
 • در باب علم اولیه و علم الیقین به آینده
 • در باب عمل مواد در فاصله
 • در باب عملیات قدیمی در طریق احضار روح یا نکرمانسی
 • در باب غیبگویی بوسیله شکل سریافرنلژی
 • در باب غیبگوئی یا صنعت قضاوت اشخاص بوسیله قیافه یا فیزینیومنی جبهه
 • در باب مملکت فقیرها
 • در باب ندای باطنی به اینکه در موقع تلقین چه می گذرد
 • در باب واسطه ها یا مدیوم ارتباط با ارواح
 • در بیان بقای روح یا اسپیریتیسم
 • در بیان تلپاتی، تله پاتی
 • در بیان فن فال شناسی و غیب گوئی
 • در بیان هیپنوتیزم یا خواب غیر طبیعی، خواب مصنوعی
 • عکس اشخاص مرده
 • عکس روحی
 • غیب گو یا کف بینی
 • قابلیت انهدام
 • قابلیت تسکین یا تمرکز
 • قابلیت تعجب یا ذوق فوق الطبیعه
 • قابلیت تمرکز یا سکونت
 • قابلیت دوستی یا عشق طبیعی
 • قابلیت قبول یا محبت
 • قابلیت نزاع جوئی
 • قیافه شناسی و غیبگویی
 • مانیتیزم چیست و توضیحات آن
 • میزهای متحرک
 • واسطه یا مدیوم روحی
 • و مطالب دیگر….

 

خواب مصنوعی تلپاتی چیست تله پاتی چیست

واسطه یا مدیوم روحی در بیان فن فال شناسی

مانیتیزم چیست حرکات مانیتیکی