دانلود کتاب اسرار قاسمی و تسخیرات سکاکی و اسماء ادریسی

بیش از 12 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب اسرار قاسمی و تسخیرات سکاکی و اسماء ادریسی

 

کتاب اسرار قاسمی و تسخیر سکاکی و اسماء ادریسی

قیمت: ۹۰۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: اسرار قاسمی و تسخیرات سکاکی و اسماء ادریسی

نام نویسنده: نامشخص

موضوع کتاب: علم کیما، ادعیه و طلسمات، طالع کرات

تعداد صفحات: ۲۰۴

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۵-۹۷ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۱۱۶.۸۷ مگابایت

 

 فهرست مطالب کتاب:

  • در علم سیمیا و کلیات آن بر چهار اصل و…
  • در بیان دانستن که اصل همه اصلها در این سه چیز است…
  • در عظام آن عبارتست از سه استخوان و خوانیم ثلثه متعلقه و منسوبه بدان و…
  • خاصیت اول اگر در این مدار اوراد و شب یک شنبه بر طشتی از…نویسد…
  • لوح شرف زهره، لوح سعادت زهره، لوح سعادت شمس و…
  • اسم، لقب، صاحب طالع، کواکب و سیارات…
  • و صدها مطالب دیگر…

 

کتاب اسرار قاسمی تسخیر سکاکی اسماء ادریسی
کتاب اسرار قاسمی تسخیر سکاکی اسماء ادریسی