دانلود کتاب کنز الذهب (دو نوع مختلف)

بیش از 2 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب کنز الذهب

طب قدیم و نسخه های درمانی از ائمه اطهار

(دو نوع مختلف)

 

قیمت: ۲۰۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: کنز الذهب

نام نویسنده: نامشخص

موضوع کتاب: طب قدیم و نسخه های درمانی از ائمه اطهار و سایر پزشگان

تعداد صفحات کتاب نوع اول: ۱۳۱

تعداد صفحات کتاب نوع دوم: ۱۴۶

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت متن کتاب: ۸۵ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۳۳ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • روح حیوانی
 • خواب و بیداری و کیفیت آن از ائمه اطهار
 • خواب و بیماری و رطوبت و خواب غیر طبیعی که تابع امراض است…
 • غذا در معده و این مختلف می شود و مسبب لطافه و کثافت غذا در معده…
 • برای هر مرضی دوائی و تدبیری باشد…
 • در باب تشریح اعضای مفرده…
 • گوشت و چربی و پیه و اعضای مفرده مثل استخوان و غضروف و رباط و عصب و عضل و عدد مجموع استخوانها…
 • در باب تشریح دماغ…
 • در بیان حواس باطنی
 • بخشش و عقوب پادشاهان…
 • احکام شهور روحی
 • در باب صفت شراب حلال و مقداری شربت حلال و منافع آن…
 • اخلاط اربعه
 • در بیان بعضی از آداب خواب و خوابیدن…
 • احوال عمر انسان…
 • بعضی از آداب حجامت…
 • تتمه آداب حجامت…
 • اغذیه بعداز حجامت…
 • بعضی از امور مضرّه
 • بعضی از آداب حمّام
 • منافع متفرقه
 • بعضی آداب سفر
 • بعضی آداب جماع
 • و صدها مطالب دیگر….