دانلود کتاب چانلینگ از استاد قندی

چانلینگ یا برقراری ارتباط با راهنمای درون یا باطن رفیع

 

دانلود کتاب چانلینگ از استاد قندی

قیمت: ۱۵۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: چانلینگ

نام نویسنده: استاد قندی

موضوع کتاب: آموزشی، ارتباط با نیروی درون، انرژی

تعداد صفحات: ۱۸

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۸ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۶.۵۰ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

  • ارتباط با نیروی درون
  • وظیفه اساتید
  • اعضای کمیته چانلینگ
  • برقراری ارتباط با راهنمایان دیگران
  • برقراری ارتباط با باطن رفیع
  • چانلینگ انتقال ذهن و ارتعاش
  • ارتعاش یا طنین
  • ترانس متوسط، ترانس سبک
  • ارتباطات پنجگانه
  • خصوصیات استادان راهنما
  • خصوصیات شخصیتی
  • تنفس صحیح یا دیافراگمی
  • تنفس عمیق
  • انبساط خاطر
  • انبساط کالبد فیزیکی
  • حمام رنگ
  • و ده ها مطالب دیگر….

 

چانلینگ یا برقراری ارتباط با راهنمای درون یا باطن رفیع

چانلینگ یا برقراری ارتباط با راهنمای درون یا باطن رفیع