دانلود کتاب مجموعه امیر، تاریخ طبیعی معرفت الحیوان برای سال چهارم متوسطه

بیش از 2 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب مجموعه امیر، تاریخ طبیعی معرفت الحیوان

برای سال چهارم متوسطه

 

مجموعه امیر، تاریخ طبیعی معرفت الحیوان سال چهارم

قیمت: ۲۰۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: مجموعه امیر تاریخ طبیعی معرفه الحیوان – برای سال چهارم متوسطه

نام نویسنده: ح – سامی – م – حبیبی

موضوع کتاب: متفرقه، حیوان شناسی

تعداد صفحات: ۲۶۵

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۹ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: چاپی

حجم فایل: ۸۶.۵ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • اجسام غیر حیه
 • صفات ممیزه موجودات حیه و اجسام جامده
 • دوام و بقاء و مدت دوام اجسام جامده و موجودات حیه مختلف است
 • صفات مشترکه حیوانات و نباتات
 • تغذیه از صفات مشترکه حیوانی و نباتی
 • حس و حرکت ارادی و مخصوص اغلیت حیوانات است که بواسطه آن می توانند
 • تشریح و فیزیولژی حیوانی مقصود از تشریح شناختن طریقه و وضع قرار گرفتن نسبی
 • عناصر تشریحی بدن حیوانات سلول و عناصر مختلفه بدن حیوانات مانند استخوان عنصر
 • تولید مثل سلول، اصول تقسیم شدن آن
 • ساختمان حیوان و جنین و قسمت زیادی از حیوانات هستند که از یک سلول فقط تشکیل شده اند ودر آن سلول جمیع اعمال حیاتی تغذیه تنفس حرکت و غیره…
 • حیوانات یک سلولی، این حیوانات ساده ترین موجودات حیه و بدنشان فقط از یک سلول تشکیل شده اند…
 • و صدها مطالب دیگر….

 

صفات مشترکه حیوانات و نباتات

صفات مشترکه حیوانات و نباتات

تاریخ طبیعی معرفت الحیوان برای سال چهارم متوسطه

تاریخ طبیعی معرفت الحیوان برای سال چهارم متوسطه