دانلود کتاب علم جفر

(فارسی و عربی)

 

قیمت: ۲۵۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: علم جفر (فارسی و عربی)

نام نویسنده: نامشخص

موضوع کتاب: علم جفر

تعداد صفحات: ۷۵

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۱۹.۱۴ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

  • کواکب و السبعه کواکب
  • استخراج ضمیر بر سه نوع می باشد و طرح آن
  • جدول ۱۲ گانه جفر
  • اسم آتشی و عدد آن
  • سعد اکبر
  • خانه چهارم، خانه پنجم، خانه ششم، و خانه … جفر
  • طریق منسوبات حروف بر دوازده خانه و خانه های جفر
  • و صدها مطالب دیگر….