دانلود کتاب شرح چهل اسم و مجموعه احضار (خواص الاسماء و الحروف)

دانلود کتاب شرح چهل اسم و مجموعه احضار

(خواص الاسماء و الحروف)

 

دانلود کتاب شرح چهل اسم و مجموعه احضار

قیمت: ۳۹.۰۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: شرح چهل اسم و مجموعه  احضار (خواص الاسماء و الحروف)

نام نویسنده: جعفر علی ردمی و غیره

موضوع کتاب: خواص اسماء الحسنی، ادعیه و طلسمات اسلامی

تعداد صفحات: ۲۷۲

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۷-۹۹ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۱۸۰ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

  • شرح اسم اول آن است که چون کسی نزد پادشاه رود و هفده مرتبه این اسم را بخواند و باد بر خود دمد و محبت او به دل پادشاه افتد و…
  • شرح اسم دوم اگر کسی دست شک باشد و مرتب بیست روز روزی پانزده نوبت این اسم را بخواند فراخ روزی شود…
  • اگر کسی را تفکر غالب شود و هر دم خیالات فاسد کند مداومت کند به این اسم دفع شود و اگر کسی دست شک باشد با اینکه…
  • اگر کسی خواهد در کارها ثابت قدم باشد…
  • اگر کسی بسیار معصیبت کند و حرام بسیار خورد و باید این اسم را در وقتیکه تعلق بمشتری باشد هزار نوبت بخواند و سعی کند که در آن روز حیوانی نخورد و…
  • هرکسی که پیش او آید از بنی آدم و دیو و پری و ارواح صاحب دعوت را بداند که از برای چه آمده اند و…
  • اگر کسی قرض داشته باشد باید مداومت به این اسم نماید…
  • اگر کسی این اسم را با انگشتر نقش کند در ساعت سعد و در انگشت نماید هرگز فقیر نشود و صاحب دولت و عزت شود…
  • اگر کسی ملازمت و مداومت این اسم نماید جمیع مرادات او بسهولت میسر شود و عجایب ببیند و…
  • و صدها مطالب دیگر….
شرح چهل اسم و مجموعه احضار خواص الاسماء و الحروف

شرح چهل اسم و مجموعه احضار خواص الاسماء و الحروف

خواص اسماء الحسنی, خیالات واحی

خواص اسماء الحسنی, خیالات واحی

اگر کسی این اسم را با انگشتر نقش کند در ساعت سعد و در انگشت

اگر کسی این اسم را با انگشتر نقش کند در ساعت سعد و در انگشت