دانلود کتاب شجره و ثمره بطلمیوس

بیش از 4 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

قیمت : ۷۵,۰۰۰ ریال

شناسه محصول: 1103 دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دانلود کتاب شجره و ثمره بطلمیوس

 

دانلود کتاب شجره و ثمره بطلمیوس

 قیمت: ۷۵۰۰ تومان 

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: شجره و ثمره بطلمیوس

نام نویسنده: نامشخص

موضوع کتاب: علم کواکب و نجوم و بروج، احکام طالع و بروج

تعداد صفحات: ۴۴۲

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۷ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۳۶.۳۶ مگابایت

 

 فهرست مطالب کتاب:

  • احکام نجوم بر شریفان غالب درست تر آید و راست تر بود
  • شرایط احکام بسیار است اما آنچه ناکزیر است افست که منجم مزاج بروج و کواکب نیکو معلوم معلوم دارد تا تواند
  • بدانید فقیر که دین کتاب را پنج اشجار و هر اشجار…
  • شجره اول در صفات منسوبات کواکب بروج
  • شجره دوم در احکام قرانات و اتصالات یکدیگر
  • در احکام طالع عالم و احوال خسوف و کسوف
  • در احکام طالع عالم و احواد طالع موالید
  • در اعمال احوال تسخیرات
  • در صفحات و منسوبات بروج و کواکب و انواع اقسام بروج
  • عرض طول عالم و نظرهای کواکب و مقادیر
  • کواکب و عالم و اقلیم سبعه براین هفت کواکب و نمودن کیفیت هریک اتفاق افتادن حالات
  • در صفات و منسوبات بروج چهارده ثمره
  • اول در صفحات و منسوبات برج حمل
  • ثمره دوازدهم در صفات و منسوبات برج حوت خانه مشتری است و شرف زهره و برج آتشی است و بلند آواز…
  • در صفات و منسوبات برج جدی و خانه زحل است و شرف مریخ و…
  • برج عقرب و خانه مریخ است و وبال زهره…
  • خانه مریخ است و شرف آفتاب و وبال زهره و مبوط زحل و بمزاج کرم و خشگ به طبع آتش بهاری مذکر و روزی و مشرقی و منقلب..
  • هر یک از این کواکب در آن جهت اما قول متقدمان آنست که برج سرطان و مشتری دلیل عراق عجم اند و بروج میزان و زحل دلیل روم اند…
  • انتهای طالع قرآن و برج قرآن چنج اثمار و ثمره اول در دلایل کلیات و دلایل قرآن اصل است…
  • نحس مشرقی دلیل کند بر آفت و نحس مغربی دلیل کند بر…
  • در صفات و منسوبات برج نور و ثور از خانه های زهره است و شرف ماه و بال مریخ…
  • و صدها مطالب دیگر….

 

کواکب و عالم و اقلیم سبعه, هفت کواکب
کواکب و عالم و اقلیم سبعه, هفت کواکب