دانلود کتاب سرخاب در علم رمل و قواعد آن، منسوب به حضرت دانیال نبی علیه السلام

دانلود کتاب سرخاب در علم رمل و قواعد آن

منسوب به حضرت دانیال نبی علیه السلام

 

دانلود کتاب سرخاب در علم رمل و قواعد آن

قیمت: ۷۰۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: سرخاب در علم رمل و قواعد آن

نام نویسنده: منسوب به حضرت دانیال پیغمبر علیه السلام

موضوع کتاب: آموزشی، علم رمل

تعداد صفحات: ۷۵

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۸ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۱۴.۵ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • اشکال افراد آتش و باد و آب و خاک یا…
 • اشکال شانزده گانه بحسب نقاط ابدخی که دایره خاص حضرت دانیال است برین ترتیب…
 • بدانکه آتش درین دایره بحسب عدد که یک…
 • قبض الخارج و مطلوب آتش سوم آتش جهارم است…
 • طالع زن بود و در ششم طالع شوهر زن و نقطه هفتم حال و مستقبل هشتم بود…
 • جدول مطالب و مطلوب غیابانه، مطلوب مستقبل و…
 • خط و نقطه در رمل…
 • اگر آتش در باد بود حیوانی که آدمی را بکار آید و اگر در آب بود حیوانی که در آب بود
 • چهار خانه چهار شکل برآید و از آن چهار شکل که مهات اند دیگر دوازده اشکال پیدا شوند
 • خانه اول و خانه دوم و…. در رمل
 • مطلوب زوج آتش و دوم زوج آتش سوم است که اجتماع و مطلبوب زوج آتش سوم آتش چهارم است که قبض الداخل و مطلوب زوج آتش پنجم آتش ششم که نصره الداخل…
 • و صدها مطالب دیگر….

 

جدول مطالب و مطلوب غیابانه، مطلوب مستقبل

جدول مطالب و مطلوب غیابانه، مطلوب مستقبل

کتاب سرخاب رمل حضرت دانیال نبی

کتاب سرخاب رمل حضرت دانیال نبی