دانلود کتاب رساله عجایب

درباره جغرافی و طول و عرض جغرافی های دریاها و شهرها

 

کتاب رساله عجایب جغرافی طول عرض جغرافی های دریاها و شهرها

قیمت: ۱۹۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: رساله عجایب

نام نویسنده: نامشخص

موضوع کتاب: درباره جغرافی و طول و عرض جغرافی های دریاها و شهرها

تعداد صفحات: ۹۱

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۸ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۱۳.۸۴ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • طریق اول در شکل زمین
 • احوال طول و عرض شهرها و بقعها احتیاج افتد
 • احوال طول و عرض شهرها و جایها اصحاب علم نجوم طریق استخراج ربع معمور اثبات توان کرد…
 • طول جهت مغرب گرفته اند از موضعی که در قدیم الایام آنجا هفت جزیره…
 • طریق دوم در دانستن بعضی از مسافت ها مواضع مشهوره اصحاب رصد…
 • در ذکر دریای محیط…
 • خلج بربری مغربی در حد مغرب خطی از محیط از جانب جنوب بسوی شمال…
 • طریقه دیگر در ذکر بحرها…
 • طریقه دیگر در ذکر بعضی از شهرها که در کتب نامی نویسند و بر بان نامی دیگر گویند..
 • بحیره ارمنیه…
 • بحیره ارجیس
 • بحیره زعر
 • بحر مظلم
 • بحر چین
 • بحر هند
 • بحر کرمان
 • بحر پارس
 • و صدها مطالب دیگر…

 

بحیره ارمنیه بحیره ارجیس بحیره زعر بحر مظلم بحر چین

بحیره ارمنیه بحیره ارجیس بحیره زعر بحر مظلم بحر چین

اصحاب علم نجوم طریق استخراج ربع معمور اثبات توان

اصحاب علم نجوم طریق استخراج ربع معمور اثبات توان