دانلود کتاب خلاصه البحرین در علم اوفاق

دانلود کتاب خلاصه البحرین در علم اوفاق

 

دانلود کتاب خلاصه البحرین در علم اوفاق

قیمت: ۹۹۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: خلاصه البحرین در علم اوفاق

نام نویسنده: نامشخص

موضوع کتاب: خواص اعداد و حروف و وفق، علم رمل

تعداد صفحات: ۷۶

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۸ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۵۵.۳۶ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • در بیان علم خواص و اعداد و حروف و اوفاق
 • اسطرلاب بیان اعداد و وفق
 • خاصیت ۴ در ۴ آفتاب در شرف باشد
 • درجه حمل و قمر و درجه
 • خواص ۵ در ۵ این شکل را بمشک و زعفران بر کاغذ یا کرباس کشند وقتیکه…
 • خواص ۱۰ در ۱۰ چون مشتری در درجه شرف باشد و قمر مقارن وی تسد بس تثلیث این شکل ابر مهری کشند…
 • خواص ۱۱ در ۱۱ چون زحل بدرجه شرف باشد و زهره مقارن او شود این شکل را بر کاغذ کشند…
 • دندان کودکان آسان براید
 • دفع ابله
 • خواب کسی را بند آوردن
 • نظر الواح
 • مثلث سرور
 • اصطلاح فرد در فرد
 • عهد حجت…
 • و ده ها مطالب دیگر….

 

بمشک و زعفران بر کاغذ یا کرباس

بمشک و زعفران بر کاغذ یا کرباس

دفع آبله, دندان کودکان آسان براید

دفع آبله, دندان کودکان آسان براید

علم اوفاق, اسطرلاب چیست

علم اوفاق, اسطرلاب چیست