دانلود کتاب خذینه جفر (اردو)

عظیم و نادر عربی، عبرانی و سریانی قواعد مستحصله کامرقع

 

دانلود کتاب خذینه جفر به اردو

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: خذینه جفر – جفر پاکستانی (به زبان اردو)

نام نویسنده: لیاقت الله قریشی

موضوع کتاب: علم جفر

تعداد صفحات: ۲۴۴

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۹ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: چاپی

حجم فایل: ۳۸.۴۱ مگابایت

 

 فهرست مطالب کتاب:

  • مصباح الاعداد
  • مکتبه آیینه قسمت
  • مصباح النجوم
  • حضرت منجم عظیم صاحب
  • ابجد نوحی یا ابجد قمری
  • ابجد الیقغ
  • تعریف مستحصله طریق کار
  • اصطلاحات جفر
  • تفصیل اباجد و دوائر
  • مستحصله
  • مستحصله کیس حاصل کیاجائی
  • اصطلاحات جفر
  • موخر صدر
  • صدر موخر
  • طبایع حروف
  • ابجد قمری و ابجد شمسی
  • جدول قمری
  • ابجد منظوم
  • ابجد اسغن
  • ابجد اکد
  • ابجد فسج علیم و ترتیب عزیزه
  • و صدها مطالب دیگر…

 

عظیم و نادر عربی, عبرانی و سریانی قواعد مستحصله کامرقع
عظیم و نادر عربی, عبرانی و سریانی قواعد مستحصله کامرقع