دانلود کتاب هذا کتاب جفر جامع و جفر کبیر و جفر صغیر عن امام علی تعالی علیه

بیش از 2 نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

دانلود کتاب هذا کتاب جفر جامع و جفر کبیر و جفر صغیر عن امام علی تعالی علیه

 

دانلود کتاب هذا کتاب جفر جامع و جفر کبیر و جفر صغیر

قیمت: ۳۵۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: هذا کتاب جفر جامع و جفر کبیر و جفر صغیر روی عن امام علی تعالی علیه

نام نویسنده: مللک الوهاب

موضوع کتاب: آموزشی، علم جفر

تعداد صفحات: ۲۴۳

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: چاپی/خطی

حجم فایل: ۵۲.۸۶ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • بیان الکیفیته لاستخراج بقاعده المداخل الاربعه
 • جدول و حروف جفر
 • قسم اول ابجد کبیر هذا دائره ابجد کبیر معروف هکذا صورته
 • ابجد کبیر
 • ابجد صغیر
 • قاعده طالع
 • ابجد وسیط
 • ابجد طبیعیده
 • اساس جدول های ابجد
 • جدول دائره نسبت هکذا صورته
 • هذا ابجد طبیعی هکذا صورته
 • عناصر و افلاک و کواکب و بروج و منازل
 • طریق استخراج زایجه
 • نظریه ابجدی
 • دایره ابجدی
 • دایره اهطمی
 • دایره ابتث
 • دایره ایقمی
 • طریق استخراج زائجه العلماء الوقت مامون خلیفه من العباس فی البغداد
 • مستحصله المستحصله هکذا صورته
 • هذا قاعده جفر دیگر
 • کیفیت لشکر هند بطریق کابل
 • حروف قوایی و استخراج
 • هذا ابجد طبیعی هکذا صورته
 • هذا جدول الحاصل هکذا صورته
 • مستحصله و جفر
 • حرف مستحصله
 • طالع جمل
 • مداخل کبیر
 • و صدها مطالب دیگر….

 

هذا کتاب جفر جامع و جفر کبیر, جفر صغیر عن امام علی

هذا کتاب جفر جامع و جفر کبیر, جفر صغیر عن امام علی