دانلود کتاب ثمره و شجره در رمل

 

دانلود کتاب ثمره و شجره در رمل

قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: ثمره و شجره در رمل

نام نویسنده: نامشخص

موضوع کتاب: آموزشی، علم رمل

تعداد صفحات: ۲۰۶

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۸ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۱۳۱.۸۸ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

  • آغاز کتاب رمل نقطه که آنرا ثمره و شجره نام ده شد شجره..
  • بازگشت نقطه که چه طبع دارد و سیر نقطه از میزان بر نهم یا بر دهم یا بر یازدهم یا بر دوازده هم و بر خانه علوی با یکی سفلی در حکم شرکت…
  • بدانکه نقطه در میزان که می آید و تسکین و آب سیم و هفتم و خاک چهارم و هشتم و خانه حرکت کرده آنست که نقطه…
  • بدانکه هر نقطه که در میزان حاظر آید در آن خانه که او را در آن تسکین بود باز از آن خانه بعرض حرکت کند آنست که نقطه…
  • در سر نقطه ارضی در نبوت ثمانیه شجره اگر نقطه خاکی در خانه اول منتهی شود دلیل کند بر معانیات و چیزی که در روی سیاهی و تابانی بود…
  • رمل که در میزان حاصل می آید هر یکی را تسکین اینست یعنی خانه دارند و از خانه ایشان…
  • شجره باید که چنانچه عناصر بداند طبیعت خانه بداند که هر خانه چه طبیعت و آن در مقام چه فعال کند…
  • نون و قاف جمله صد شصت و چهار باشد و چون شانزده شانزده طرح کنی چهار بماند و این چهار عنصر است و…
  • و صدها مطالب دیگر….

 

کتاب رمل نقطه که آنرا ثمره و شجره

کتاب رمل نقطه که آنرا ثمره و شجره

سفلی, خانه علوی, نقطه خاکی

سفلی, خانه علوی, نقطه خاکی