دانلود کتاب ترجمه سحر العیون

 

دانلود کتاب ترجمه سحر العیون

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: ترجمه سحر العیون

نام نویسنده: حسین کاشفی

موضوع کتاب: علوم غریبه متفرقه، علوم غریبه پایه، علم کیمیا

تعداد صفحات: ۱۸۰

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: ۹۸ درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۱۲۱.۴۷ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

  • آنها که علم صناعت اکبر است و آن عملیست به تبدیل قوای اجسام…
  • در علم سیمیا و کلیات آن مشتمل بر چهار اصل و خاتمه اشمال دارد
  • در عظام و آن عبارت است از سه استخوان و خوانیم ثلاثه و اسماء ثلاثه متعلقه و منسوبه…
  • بدانکه آن استخوان که در ته آب رسوب کرده طبع تراب دارد و او را روحانیتی هست که او…
  • علم طلسمات و آن علمیست که بدو دانسته می شود…
  • این حروف را بقلمی که از چوب زیتون تراشیده باشه و بمشک و زعفران قبل از طلوع آفتاب هر روز که باشد…
  • آن عظیم که در وسط آب بوده بر طبق هواست و اسم روحانیت او…
  • علم تسخیرات و آن معرفت احوال سبعه سیاره است از حیثیت…
  • علم خیالات و آن علمی است که بدان تصرت در خیالات مقبد کنند و نتیجه اش احداث مثالات خیال است…
  • و صدها مطالب دیگر….
کتاب ترجمه سحر العیون از حسین کاشفی

کتاب ترجمه سحر العیون از حسین کاشفی

علم طلسمات, علم طلسم نویسی

علم طلسمات, علم طلسم نویسی

علم تسخیرات و آن معرفت احوال سبعه سیاره

علم تسخیرات و آن معرفت احوال سبعه سیاره