کتاب تنبیه النائمین نویسنده ملا سلطان محمد بیدختی گنابادی

دانلود رایگان کتاب تنبیه النائمین

دانلود رایگان کتاب تنبیه النائمین

 

دانلود رایگان کتاب تنبیه النائمین

قیمت: رایگان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: تنبیه النائمین

نام نویسنده: ملا سلطان محمد بیدختی گنابادی

موضوع کتاب: درباب خواب، خواب مغناطیسی، هیپنوتیزم

تعداد صفحات: ۱۸۴

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: چاپی

حجم فایل: ۱ مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

  • در بیان حقیقت خواب و بیان کیفیت رویا چه صادقه و چه کاذب
  • در بیان کیفیت استدلال به مقدّمات و آیات بر نتایج و معلومات
  • در بیان فواید خواب تا اینکه هنگام استدلال جستن از خواب بر علم و حکمت و رافت حق
  • سایر مدلولات خواب
  • شخص ناظر بر بصیرت و حاجت به استدلال
  • در بیان دلالت خواب بر وجود صانعی حکیم و علیم و قدیر و مرید
  • در بیان بودن خواب نمونه موت و رویای صادقه و نمونه حشر و حساب و ثواب و عقاب و نعیم و جحیم و رجعت
  • و مطالب دیگر

 

حقیقت خواب رویای صادقه و رویای کاذب